Комунальний заклад "Портівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мангушської селищної ради Маріупольського району Донецької області"

 

Річний план роботи школи

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Портовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Першотравневої РДА

 

 

Обговорено і затверджено                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

на педагогічній раді школи                                      Директор школи:         

        О.В.Рожко

31.08.2017 р.                                                              01.09.2017

Протокол №1

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. Аналіз методичної роботи 4

1.1 Кількісний та якісний склад учителів 5

1.2 Освітні  публікації вчителів 7

1.3.Моніторинг методичної роботи шкіл. 10

1.4.Результативність курсової перепідготовки. 15

1.5 Результативність участі у творчих конкурсах. 16

1.6 Порівняльний аналіз участі в олімпіадах 25

1.7Порівняльний аналіз  чисельності учнів 29

РОЗДІЛ 2. Аналіз виховної роботи 34

РОЗДІЛ 3 Пріоритетні напрямки роботи школи за 2017-2018 н р. 38

3.1Напрямки роботи школи 39

РОЗДІЛ 4 Організація навчально-виховного процесу у закладі Ошибка! Закладка не определена.

РОЗДІЛ 5 . Робота з учасниками навчально-виховного процесу. 48

РОЗДІЛ 6 Організація роботи з впровадження нового Держстандарту початкової загальної середньої освіти 52

6.1 Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педпрацівників 57

6.2 Організаційно-методична робота. 57

6.3 Вивчення , узагальнення та поширення ППД……………………………58

6.4 Аналіз діяльності , здійснення ВШК ……………………………………..59

6.5 Заходи на виконання "Програми з реалізації Національної доктрини розвитку освіти"…………………………………………………………………60

6.6.Заходи на виконання програми"Вчитель"……………………………….63

РОЗДІЛ 7 Науково-методичне забезпечення…………………………………68

7.1 План засідань науково-методичної ради………………………………..76

РОЗДІЛ 8Виховна робота……………………………………………………..80

РОЗДІЛ 9 Система ВШК………………………………………………………93

РОЗДІЛ 10 Тематика засідань педагогічних рад…………………………….105

РОЗДІЛ 11 План методичної роботи…………………………………………114

РОЗДІЛ12 Фінансово-господарська діяльність закладу…………………124

12.1 Заходи по збереженню здоровя і життя дітей . Заходи з техніки безпеки та охорони праці ………………………………………………………………125

12.2 Зміцнення матеріально-технічної бази…………………………………128

РОЗДІЛ 13. Міжнародне співробітництво………………………………….133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

У 2016-2017  навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” і була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

            Педагогічний колектив основними завданнями ставив перед собою:

Ø здійснення процесу навчання і виховання на основі нової парадигми освіти в процесі формування ключових компетентностей учителя;

Ø удосконалення форм та методів роботи;

Ø впровадження нових технологій навчання;

Ø надання адресної допомоги вчителям, підвищення їх фахового та професійного рівнів;

Ø створення моделі компетентнісного випускника школи.

          Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя:

методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.

Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу. Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

1.1Кількісний та якісний склад учителів Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

        Науково-методична робота в школі представлена такими компонентами:

Ø методичні  та  педагогічні ради,

Ø  конференції, семінари,

Ø предметні методичні  об’єднання,

Ø  методичні декади (відкриті заходи),

Ø  самоосвіта,

Ø  продукти самоосвітньої діяльності.

        Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Через інноваційну педагогічну діяльність вчителя до формування особистості учня та підготовку його до життя в сучасних умовах» та виконання таких завдань: 

Ø підвищення методичної культури вчителів, сприяння росту їх          професійної майстерності шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення предметних тижнів; 

Ø формування глибоких і міцних знань учнів на основі інтенсифікації навчально-виховного процесу;

Ø дослідження рівня ефективності індивідуальної і колективної методичної роботи з впровадженням особистісно зорієнтованих, інтерактивних технологій навчання;

Ø  впровадження в практику роботи ідей педагогіки співробітництва;

Ø  підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

Ø удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

Ø забезпечення ефективності   методичної   роботи школи;

Ø  підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

Ø  продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

Ø підвищення іміджу навчального закладу;

Ø поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.

       З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань,  практичний психолог. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

Ø зміст, форма, методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

Ø підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах ;

Ø  хід атестації педагогічних працівників;

Ø про підготовку узагальнених матеріалів на виставки передових педагогічних ідей ;

Ø підведення підсумків методичної роботи за 2016-2017 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2017-2018 н.р.

       З метою вдосконалення професійної та фахової майстерності педагогів проводилася методична декада відкритих уроків вчителів, що атестуються «Перлини професійної майстерності». Уроки були проведені на високому та достатньому методичному рівні. На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали з досвіду роботи вчителів школи (Лисенко В.В., Мозгового О.І.).

       Педагоги Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів широко висвітлювали свій досвід на сторінках різних педагогічних видань та на педагогічних сайтах.

 

1.2 Освітні публікації вчителів Портовської ЗОШ у 2016-2017 н.р.

 

№ з/п

П.І.Б.

Назва видавництва

Назва публікації

1

Дегтяр О.П.

multiurok.facultativ

Структура модуля з хімії. Презентація «Створення електронних засобів навчання»

2

Дегтяр О.П.

multiurok.facultativ

Презентація «Формування ключових компетентностей учнів на уроках з основ здоров’я»

3

Дегтяр О.П.

multiurok.facultativ

Презентація. Тренінг для учнів 5 класу «

4

Дегтяр О.П.

multiurok.facultativ

Презентація «Вплив сімї на формування здорового способу життя дітей»

5

Дегтяр О.П.

multiurok.facultativ

Формування ключових компетентностей учнів на уроках з основ здоров’я (з досвіду роботи)

6

Дегтяр О.П.

multiurok.facultativ

Презентація «Алгоритм побудови ефективного уроку»

7

Дегтяр О.П.

multiurok.facultativ

Національно-патріотичне виховання учнів 5 класу (з досвіду роботи)

8

Федоткіна О.В.

http://multiurok.ru/olena27/

Презентація «Розв’язування якісних та кількісних задач на уроках фізики»

9

Федоткіна О.В.

http://multiurok.ru/olena27/

Презентація «Розв’язування якісних та кількісних задач на уроках фізики»

10

Кулагіна А.Я.

multiurok.ru/Nastya85

Презентація «В. Шекспір». Позакласний захід з англійської мови

11

Кулагіна А.Я.

multiurok.ru/Nastya85

Презентація з англійської мови «Види читання»

12

Кулагіна А.Я.

multiurok.ru/Nastya85

Розробка деонтологічного кодексу керівника навчального закладу

13

Кулагіна А.Я.

Збірник «Нова українська школа:багатовимірні простори якісних змін». Перша науково-практична конференція.

Стаття «Організаційні аспекти управління інноваційною діяльністю в навчальному закладі»

14

Ручка І.А.

http://multiurok.ru/elementarschule

Екологічне свято «Збережемо первоцвіти"

15

Ручка І.А.

http://multiurok.ru/elementarschule

«Презентація «Дидактичні ігри на уроках навчання грамоти. 1 клас»

16

Щербань Н.М.

http://multiurok.ru/namsherb/

Урок підготовки до Державної підсумкової атестації з російської мови у 9 класі

17

Щербань Н.М.

http://multiurok.ru/namsherb/

Урок літератури рідного краю. Творчість О.Орача

18

Щербань Н.М.

http://multiurok.ru/namsherb/

Стаття «Здоров’я  зберігаючі технології на уроці зарубіжної літератури»

19

Чубарова В.І.

http://multiurok.ru/v-chubarova/

Презентація «Історія Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів»

20

Чубарова В.І.

http://multiurok.ru/v-chubarova/

Конспект уроку «Велика французька революція».(9 клас)

21

Чубарова В.І.

http://multiurok.ru/v-chubarova/

Конспект уроку «Храми та ікони».(5 клас)

22

Чубарова В.І.

http://multiurok.ru/v-chubarova/

Стаття + презентація «Формування просторової компетентності учнів під час навчання історії»

23

Рожко О.В.

https://multiurok.ru/elena12-1/

Презентація " Історія села Портівське" , присвячена 85-річниці Донецької області

24

Рожко О.В.

https://multiurok.ru/elena12-1/

Педагогічга рада "Інтерактивні технології- шлях до формування творчої особистості учня"

25

Рожко О.В.

https://multiurok.ru/elena12-1/

Презентація "Інтерактивні методи навчання в початковій школі

26

Фурманець А.Є.

https://multiurok.ru/furmanetsalla/

Учнівський проект "Скажи "Ні" пияцтву та тютюнопалінню!"

27

Фурманець А.Є.

https://multiurok.ru/furmanetsalla/

Презентація проекту "Скажи "Ні" пияцтву та тютюнопалінню!"

28

Фурманець А.Є.

https://multiurok.ru/furmanetsalla/

Семінар "Використання здоров’язберігаючих технологій в навчально- виховному процесі"

29

Фурманець А.Є.

https://multiurok.ru/furmanetsalla/

Контрольні роботи з "Літературного читання". Аудіювання

30

Фурманець А.Є.

https://multiurok.ru/furmanetsalla/

Презентація «Іновації в роботі з першокласниками»

31

Фурманець А.Є.

https://multiurok.ru/furmanetsalla/

Всеукраїнська науково-практична конференція "Нова початкова школа: від теорії - до практики"

32

Фурманець А.Є.

https://multiurok.ru/furmanetsalla/

Презентація "Сила подвигу святого" Конкурс "Моральний вчинок 2017"

 

Моніторинг методичної роботи, 2016- 2017 н.р. шкіл Мангушського району Донецької області

 

 

     

 

 

        

 

       

 

       

 

Вчителі Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів приймають активну участь в інтерактивних школах творчого вчителя,  у вебінарах.

       У багатьох учителів школи наявні власні сайти, блоги

ПІБ вчителя

Посада, категорія

Адреса ресурсу

Дегтяр Олена Павлівна

Учитель біології, хімії, географії, основ здоров’я

Вища категорія

Блог – klasnaocinka.com.ua/ru/user/el30degt/                                                     

Сайт – multiurok.ru/facultative/.  

Чубарова Валентина Іванівна

Учитель історії, правознавства

ІІ категорія

http://chubarova.ucoz.ua

Федоткіна Олена Вікторівна

Учитель математики, фізики

Вища категорія

http://multiurok\olena27

Щербань Надія Михайлівна

Учитель російської мови та зарубіжної літератури

Вища категорія

multiurok.ru/namsherb/files

Рожко Олена Валеріївна

Директор школи

Вчитель початкових класів

Української мови та літератури

І категорія

http://multiurok\elena12-1/

Ручка Ірина Анатоліївна

Учитель початкових класів

І категорія

http://multiurok.ru/elementarschule/

Фурманець Алла Євгеніївна

Заступник директора з НВР

Вчитель початкових класів української мови та літератури

Вища категорія

http://multiurok.ru/furmanetsalla/

 

      Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школи – портфоліо вчителя. Дегтяр Оленою  Павлівною створено банк ППД  «Перевернуте навчання на основі дистанційного навчання».

       Вся методична робота школи у 2016-2017 навчальному році була спрямована на розвиток ініціативи і творчості педколективу в процесі вирішення проблеми інтенсифікації навчально-виховного процесу, на покращення та вдосконалення системи знань, умінь і навичок учнів через впровадження інноваційних технологій.

       Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні

педагогічних рад, шкільних та районних семінарів, інших методичних заходів.

Було забезпечено інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії.

       Особлива увага в школі приділялася інноваціям, що спрямовані на розвиток особистісно зорієнтованого навчання, впровадження комунікаційно-інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання, національного й морального виховання учнів.

       Протягом 2016-2017 навчального року було організовано роботу методичних об’єднань вчителів початкових класів та класних керівників, затверджено плани роботи, науково-методичні теми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, призначено керівників (Нікітченко В.Ф., Фурманець А.Є.). В організації своєї роботи голови методичних об’єднань широко використовують різні форми організації методичної роботи:

Ø семінари-практикуми;

Ø тренінгові заняття;

Ø педагогічні читання.

       Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку. Проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Вчителі за графіком провели  контрольні роботи, підсумкові роботи, результати яких узагальнили й обговорили на засіданнях методичного об’єднання.

       Протягом  року вчителі проводили позакласні заходи в межах шкільних предметних тижнів, декад. За складеними планами вчителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями: цікаві конкурси, вікторини, виставки газет, інтелектуально-розважальні ігри. Слід відмітити проведені заходи вчителя математики Федоткіної О.В., учителя історії Чубарової В.І., учителя англійської мови  Кулагіної А.Я., вчителів української мови та літератури Рожко О.В., Фурманець А.Є., Чубарової В.І., вчителя хімії та біології Дегтяр О.П., вчителів початкових класів Ручка І.А., Нікітченко В.Ф., вчителя зарубіжної літератури Щербань Н.М.,вчителя музики, бібліотекаря школи Лисенко В.В.

       Але разом з тим недостатньою є наявність у педагогів власних методичних розробок (затверджених на засіданні ради РМК),  відсутня міжнародна співпраця, проекти, програми освітнього рівня , відсутні реалізовані навчально- виховні проекти, випуск інформаційно- методичних матеріалів (буклетів, вісників тощо) , недостатнім є створення банку ППД.

       З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та якісної організації навчально-виховного процесу систематично надаються консультації вчителям про стан сучасної освіти в Україні шляхом проведення консультацій, нарад при директорові, експрес-консультації за публікаціями фахових газет та журналів.

       Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом курсової підготовки на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, стажування та самоосвітня робота педагогів.

1.4. Результативність курсової перепідготовки учителів Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2016-2017 навчальному році:

План 2      Факт – 2 (100%)

1.     Рожко О.В. – березень 2017 року- українська мова та література , Приазовський інститут післядипломної освіти

2.     Чубарова В.І. -  14.06.2017 року - українська мова та література,  Приазовський інститут післядипломної освіти

       З метою розвитку творчих здібностей дітей, виявлення творчо-обдарованих учнів, сприяння їх подальшому самовизначенню у Портовській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється робота гуртка естрадного співу (керівник Лисенко В.В.), і спортивного гуртка з футболу (керівник Тесля А.О.) Учасники гуртка естрадного співу беруть участь у загальношкільних та позашкільних заходах.

Учасники футбольного гуртка прийняли участь у спортивних змаганнях серед шкіл району: волейбол (дівчата) .

До складу гуртків входять діти девіантної поведінки та із сім’ї, що потрапила у скрутні життєві обставини і потребують особливої уваги: Демочко В. (6 клас), Ганський О. (3 клас), Ганський В. (6 клас), Ілющенко А. (7 клас). Всі вони активно відвідують заняття гуртків, приймають участь у шкільних та позашкільних змаганнях та конкурсах. Але поряд із позитивним  в роботі гуртків і спортивних секцій є й недоліки. Не завжди гуртківці приймають участь у змаганнях та заходах районних етапів із різних причин: мала наповнюваність класів, підвіз учнів за кошти дітей - не дають можливості приймати активну участь у районних заходах та змаганнях.

1.5.Результативність участі у творчих конкурсах

       Учителі Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів мають певні результати участі у творчих конкурсах учителів, учнів:

№ з/п

П.І.Б.

Олімпіада (предмет), творчий конкурс (назва)

Результат

1

Щербань Н.М.

Районний етап олімпіади з зарубіжної літератури

Тесля Д. 8 клас

Скред Е. 10 клас

 

 

ІІ

І

2

Щербань Н.М.

VIII Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» — 2017

Щербань В.

 

Ярмоленко А.

 

 

 

Диплом ІІ ступеня регіонального рівня

Диплом ІІ ступеня регіонального рівня

3

Фурманець А.Є.

Конкурс соціально-правового проекту «Скажи «НІ» пияцтву та тютюнопалінню»

ІІ

4

Фурманець А.Є.

Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т. Шевченка

Скред Е. 10 клас

І

5

Фурманець А.Є.

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»

Скред Аміна

 

Асташина Кароліна

 

 

 

Сертифікат «Золотий колосок»

Сертифікат «Золотий колосок»

6

Фурманець А.Є.

VIII Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» — 2017

Скред А.

 

 

 

Диплом перем. в початк. школі

7

Ковалик Ю.М.

Районний етап олімпіади з трудового навчання

Данченко Є.

Товстоног К.

 

 

ІІ

ІІІ

8

Ковалик Ю.М.

ІІ Всеукраїнський

конкурс учнівської та студентської творчості

«Змагаймось за нове життя!», присвячений

Лесі Українці

Маляренко Є.

 

 

 

 

 

 

І

9

Кулагіна А.Я.

Районний етап олімпіади з англійської мови

Скред Е. 10 клас

 

 

ІІІ

10

Кулагіна А.Я.

Всеукраїнський конкурс «Грінвіч»

Войтович К. 4 клас

Ігнатенко К. 3 клас

Скред А. 2 клас

Геєр Д. 2 клас

Чубарова А. 5 клас

 

 

І

І

ІІ

ІІ

ІІІ

11

Ручка І.А.

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»

Ігнатенко Кирило

 

 

Сертифікат «Золотий колосок»

12

Ручка І.А.

VIII Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» — 2017

Ігнатенко К.

 

Сазонов М.

 

Козлова Н.

 

 

 

Диплом перем. в початк. школі

Диплом перем. в початк. школі

Диплом перем. в початк. школі

13

Нікітченко В.Ф.

VIII Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» — 2017

Кисельов Д.

 

Луценко Д.

 

Міскіоглу Т.

 

Маляренко Є.

 

 

 

Диплом перем. в початк. школі

Диплом перем. в початк. школі

Диплом перем. в початк. школі

Диплом перем. в початк. школі

14

Рожко О.В.

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»

Кулагіна М.

 

 

Сертифікат «Золотий колосок»

15

Рожко О.В.

VIII Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» — 2017

Безвозюк М.

 

Марченко К.

 

Котова Р.

 

Іванова В.

 

Тесля Д.

 

 

 

Диплом перем. в початк. школі

Диплом перем. в початк. школі

Диплом перем. в початк. школі

Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня

Диплом І ступеня регіонального рівня

16

Рожко О.В.

Web-вітрина «Інновації у роботі з першокласниками»

Обласний етап

17

Рожко О.В.

ІІ Всеукраїнський

конкурс учнівської та студентської творчості

«Змагаймось за нове життя!», присвячений

Лесі Українці

Котова Р.

 

 

 

 

 

 

І

18

Дегтяр О.П.

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»

Ярмоленко А. 5 клас

Чубарова А. 5 клас

Тесля Д 8 клас

 

 

 

 

Срібний сертифікат

2 срібних сертифіката

Золотий сертифікат

19

Дегтяр О.П.

Обласний еколого-натуралістичний центр. Відкрита інтернет-вікторина «Флора"

 

 

 

 

Моніторинг участі Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів у конкурсах

у 2016-2017 н.р.

 

Учитель року 2017

 

 

 

 

 

 

Шкільна бібліотека 2017

 

 

 

 

 

 

Web-вітрина «Інновації у роботі з першокласниками»

 

 

 

 

Науково - практична конференція «Нова початкова школа - від теорії до практики»

 

Web-вітрина «Путівник здоров’я»

 

 

 

29.03.2017 , м. Волноваха  «Палітра інновацій»

 

 

2 сертифікати

 

 

 

 

Результативність участі школярів у творчих конкурсах (2016-2017 нр)

Огляд- конкурс соціально- правового проекту

 

 

 

І місце у районному етапі

 

Всеукраїнський конкурс ім. Т. Шевченка

 

 

 

 

Слово у душі - душа у слові

 

 

 

 Учні Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів приймають участь у конкурсах,  інтелектуальних змаганнях, спрямованих на підтримку й розвиток обдарованості; вчителі вивчають та упроваджують  комплекс психолого-педагогічних рекомендацій для батьків і педагогічних працівників, «Методичні рекомендації щодо роботи загальноосвітніх навчальних закладів Мангушського району з обдарованими учнями в контексті підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів та організації та проведення І (шкільного) етапу олімпіад», «Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до І (шкільного) етапу».

Проте, аналіз результативності цієї роботи підкреслює необхідність перегляду існуючої парадигми роботи щодо виявлення дитячих обдаровань, педагогічного супроводу вихованців із високим рівнем інтелектуальних, творчих здібностей. Із цією метою практичний психолог  Портовської ЗОШ І-ІІІступенів Геєр Т.С., адміністрація школи  періодично проводили тестування з виявлення здібних творчих школярів, які вміють мислити нестандартно, логічно, критично; запроваджували моніторинг якості освіти та результативності участі школярів у  предметних олімпіадах, творчих конкурсах. Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на створення умов, необхідних для подальшого розвитку здібностей, обдарованостей дітей.

 Учні Портовської ЗОШ І-ІІІступенів в період із 12 листопада по 11 грудня 2016 року приймали участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 13 навчальних предметів: української мови та літератури, історії, правознавства, іноземної (англійська) мови, математики, фізики, хімії, біології, географії, трудового навчання (технологій), інформаційних технологій,  російської мови та літератури, зарубіжної  літератури.

Кількість школярів Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які взяли участь у  ΙΙ, ΙΙΙ   етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад

Предмет

ΙΙ етап

ΙΙΙ етап

 
 

Зарубіжна література

3

 

 

Географія

2

 

 

ІКТ

2

 

 

Українська мова

3

 

 

Біологія

1

 

 

Історія

3

 

 

Правознавство

2

 

 

Математика

2

 

 

Російська мова

3

 

 

Фізика

1

 

 

Трудове навчання

2

 

 

Хімія

1

 

 

Англійська мова

2

 

 

Усього

27

 

 
 

 

Порівняльний аналіз участі школярів Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів

У ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад по навчальних предметах

 2014,2015,2016 роки.

з/п

Навчальний предмет

Кіл-ть переможців

2014

2015

2016

 

1

Зарубіжна література

0

0

2

 

2

Географія

0

0

0

 

3

ІКТ

0

0

0

 

4

Інформатика

0

0

0

 

5

Українська мова

0

0

0

 

6

Біологія

1

0

0

 

7

Історія

0

0

0

 

8

Правознавство

0

0

0

 

9

Російська мова

0

0

0

 

10

Математика

1

0

0

 

11

Фізика

0

0

0

 

12

Трудове навчання

0

0

2

 

13

Хімія

0

0

0

 

14

Англійська мова

0

0

1

 

 

Всього

2

0

5

 

 

 

1.6.Порівняльний аналіз участі школярів Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів

У ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад по навчальних предметах

 2014,2015,2016 роки.

 

 

 

 

Порівняльний аналіз участі учнів Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів у районних предметних олімпіадах 2014, 2015, 2016 роки.

Кількість навчальних дисциплін – 18.

Рік проведення

Всього

І ст.

ІІ ст.

ІІІ ст.

2016

5

1

2

2

2015

0

0

0

0

2014

2

1

0

1

 

 

За кількістю переможців у ІІ етапі олімпіад найкращий результат мають учні, які приймали участь у предметних олімпіадах з зарубіжної літератури (2 переможці, вчитель Щербань Н.М.), з трудового навчання (2 переможці, вчитель Ковалик Ю.М.), англійської мови (1 переможець, учитель Кулагіна А.Я.). 

Порівнюючи з 2015 роком позитивну динаміку ефективності по підготовці учнів до предметних олімпіад продемонстрували вчителі: Щербань Н.М., Ковалик Ю.М., Кулагіна А.Я.

Порівнюючи з 2015 роком учні Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяли участь у предметних олімпіадах з правознавства (вчитель Чубарова В.І.), з фізики (вчитель Федоткіна О.В.), з географії (вчитель Дегтяр О.П.), з інформаційних  технологій (вчитель Клімов О.А.), з трудового навчання (вчитель Ковалик Ю.М.).

Відсутня позитивна динаміка у  вчителів: Рожко О.В., Фурманець А.Є., Дегтяр О.П., Федоткіна О.В., Чубарова В.І.

 Не взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з інформатики (вчитель Клімов О.А.) .

Відсутні результати ( тобто призові місця) з наступних предметів: історія(вчитель Чубарова В.І.), географія(вчитель Дегтяр О.П.), інформаційні технології(вчитель Клімов О.А.), правознавство(вчитель Чубарова В.І.).

Найвищу якість підготовки продемонстрували учасники ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з предметів: «Зарубіжна література», «Технології», «Англійська мова».

Зіставляючи результативність та ефективність участі учнів Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році, можна зазначити недоліки в підготовці до олімпіади – 2016-2017 н.р. з таких предметів:українська мова та література,інформатика, інформаційні технології, фізика, біологія, математика, хімія, правознавство, історія, російська мова та література.

    Аналіз участі учнів Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів та результативності ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2016-2017 навчального року  показав такі недоліки:

Ø недостатня підготовка переможців І етапу олімпіад до виконання завдань ІІ етапу;

Ø недостатня професійна компетентність учителів-наставників щодо визначення та використання найбільш ефективних форм, методів, засобів і технологій навчання та виховання обдарованих дітей,

Ø недостатній управлінський супровід щодо організаційно - методичного супроводу участі та результативності ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

Якісні показники результативності виступів учнів школи на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016/2017 навчальному році проаналізовано, систематизовано і  зроблено висновки.

Для забезпечення високої якості підготовки учнів  до участі  у ІІ (районному), ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін  доцільним є обговорення на засіданні педагогічної ради школи  інформації, висвітленої в даному аналізі. Результатом обговорення мають стати рекомендації щодо раціональної організації індивідуальних  занять  учнів, які будуть відряджені для участі в  ІІ (районному), ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін у 2017-2018 навчальному році. Для підвищення  якості підготовки учнів  до участі  у ІІ (районному), ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін  необхідно підвищити рівень викладання базових дисциплін.

Учителям:

Ø організувати індивідуальну роботу із здібними дітьми щодо якісної підготовки їх до участі в районних предметних олімпіадах та конкурсах;

Ø продовжувати роботу над забезпеченням належного методичного викладання, застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей учнів;

Ø використовувати сучасні методики викладання навчальних занять;

Ø під час планування занять, підготовки завдань особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання;

Ø розвивати розумові здібності та якості учнів такі, як теоретичний стиль мислення, пізнавальний інтерес, уява, увага, пам'ять, прагнення до самоосвіти.

     У 2017-2018 навчальному році вчителям-предметникам необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з математики, інформатики, української та іноземної мови, географії, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем. У 2017-2018 н. р. необхідно активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення  навичок дослідницької роботи.

 

1.7.Порівняльний аналіз чисельності учнів,дітей та учнів педагогічних працівників та техперсоналу школи , кількості класів  за 2013-2017 навчальні роки  Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів

У ході аналізу зібраної інформації, статистичних даних простежується динаміка зменшення наповнення учнівських місць починаючи з 6  класу до 11 класу .за 2013-2017 навчальні роки. Однак, збільшилася кількість учнів початкових класів,починаючи . Особливо тенденція зросла у 2014 році , це пов’язано з тим , що з’явилася велика кількість переселенців у зв’язку із ситуацією в країні. Проаналізуємо чисельність учнів починаючи з 2013 року Дані подано у таблицях за роками .

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослідковується тенденція до поступового зменшення кількості бажаючих навчатися на базі базової середньої освіти. Цьому є ряд пояснень: збільшилася кількість навчальних закладів нового типу І-ІІ рівня акредитації, куди іде навчатися частина випускників 9 класу;тому в 10-11 класах так мало залишається учнів  Але у зв’язку з демографічним ростом збільшується кількість учнів у початкових класах .Тому можна сподіватися , що у подальшому 2018-2020 роках кількість учнів середньої школи зросте .

У результаті узагальнення статистичних даних можна прогнозувати формування учнівського контингенту на перспективу до 2020 року. Найбільше занепокоєння викликає 2016-2017 роки. Коли випускників 11 класів майже немає . Але можна побачити , що починаючи з 6 класу тенденція зростає , тому можна прогнозувати ,що контингент учнів з 2018 року наповнюваність середньої ланки школи буде зростати . І до 2020 року вже випускників збільшиться .

 

 

У результаті узагальнення чисельності дітей працівників школи можна прогнозувати збільшення контингенту , починаючи з 2016 року .

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість класів

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.

 

 

 

 

 

 

На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОНМСУ від 31.10.2016 № 1243), згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2016-2017 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, плідно працював над впровадженням проблеми «Організація здоров’язберігаючого навчального процесу».

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: національно-патріотичне виховання, фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання.

Діяльність методоб’єднання класних керівників 1-11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей справжнього патріота своєї країни, зміцненню фізичного та духовного здоров’я підростаючого покоління, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами,  змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на  виховання у них патріотичних почуттів, ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Протягом 2016-2017 навчального року учні та вчителі школи були активними учасниками загальношкільних та районних заходів.

Діяльність учнівського самоврядування у 2016-2017 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді, Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів».

У 2016-2017 навчальному році у школі діяв шкільний гурток естрадного співу та футбольний гурток. Гуртківці були учасниками шкільних та районних заходів. Члени гуртка естрадного співу брали участь у всіх загальношкільних заходах.

На належному рівні була організована робота з дітьми «групи ризику» та  з їх батьками. Згідно плану працювала Рада профілактики правопорушень. В рамках роботи з учнями, схильними до скоєння правопорушень, проводилися  профілактичні заходи. Члени Ради профілактики співпрацювали з Батьківськими комітетами, діяв Батьківський лекторій, проводилися психолого-педагогічні консультації для батьків.

Щоденно проводились рейди «Шкільне подвір’я», «Запізнення», у вересні та січні – рейд «Урок». На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: класні керівники щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку після першого уроку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради Профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками, під час проведення батьківського лекторію. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин, систематично проводилася профілактична робота, а також з їх батьками.

В школі створено умови для участі дітей у спортивному житті школи, району.

Використовуються виховні можливості інфраструктури села і району: філія районної музичної школи, філія районного центру дитячої і юнацької творчості (образотворче мистецтво), сільський клуб,  сільська бібліотека.

Протягом 2016-2017 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони  праці учасників навчально-виховного процесу», комплексних заходів по школі щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів, нормативних документів управління освіти Донецької обласної державної адміністрації з питань безпеки життєдіяльності учнів. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що записували до журналів з ТБ встановленої форми, планів класних керівників, класних журналів.

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму в школі, профілактичних медичних оглядів учнів, здійснення контролю за проведенням уроків фізкультури та трудового навчання.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в побуті обговорювалися під час засідань педагогічних рад, на нарадах при директорові, на класних та батьківських зборах.

До пам’ятних та знаменних дат класні керівники, педагоги-організатори та члени учнівського самоврядування проводили інформаційні години, разом з учнями створювали стіннівки, інформаційні листи.

Плідною була робота шкільної бібліотеки (бібліотекар Лисенко В.В.), на високому рівні проведено Тиждень дитячої книги. Учні школи залучалися до заходів, що проходили на базі сільської бібліотеки села Портівського. Бібліотекар Лисенко В.В. систематично проводила широку просвітницьку роботу серед учнів щодо популяризації нових книг, збереження книг, привернення уваги до необхідної літератури. На належному рівні пройшли шкільні акції «Живи, книго!» та «Подаруй бібліотеці книгу!».

Значну увагу питанням виховання учнів приділяла шкільний практичний психолог Геєр Т.С. Проведена соціальна паспортизація класів, школи, мікрорайону. Складені і опрацьовані списки дітей-напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, дітей-чорнобильців. Дітям, які цього потребували, було організовано з перших днів навчання безкоштовне харчування, першочергове забезпечення підручниками.

Складені списки дітей групи ризику. З цими дітьми і їх сім'ями велася постійна робота. На кожного учня складена психолого-педагогічна характеристика, яка давала можливість виявити ті риси характеру, на які слід опиратись педагогам.

Соціально-психологічна служба школи виявляла персональні, міжособистісні, сімейні труднощі і конфлікти, дитячі угрупування соціального ризику, надавала необхідну консультативно-методичну і психолого-педагогічну допомогу.

Для надання допомоги дітям з малозабезпечених сімей були проведені акції «Милосердя», «Святий Миколай, до нас завітай», «Пасхальний Благовіст»,була проведена  благодійна акція «Серце до серця» для онкохворої дитини Федоренко Микити.

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 9-х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні.

Питання виховної роботи виносилися для обговорення на засідання педагогічної ради: «Виховання патріотизму громадянських якостей особистості в умовах сучасної школи», «Патріотичне виховання учнів у позакласній роботі».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрями роботи школи  на 2017/2018 навчальний рік

Враховуючи вищезазначене, з метою подальшого вдосконалення роботи закладу, підвищення рівня та результативності методичної, навчальної та виховної роботи, діяльність педагогічного колективу в наступному 2017/2018 навчальному році спрямувати на реалізацію таких пріоритетних напрямків:

- здійснення комплексу організаційно – методичних заходів для вчителя початкових класів, який стане учасником старту першого класу Нової української школи у 2018/2019 навчальному році, щодо засвоєння ним нових методик викладання, підходів до оцінювання та інших елементів нової школи;

- забезпечення особистісної орієнтації змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;

- забезпечення доступності якісної освіти;

- збереження життя і здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

- подальшу інформатизацію навчально-виховного процесу;

- забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп;

- створити належні умови для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню та 10-х класів – у школі ІІІ ступеня;

- виконання у повному обсязі ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства».

- підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня;

- вдосконалення організаційно-методичної роботи у підготовці та участі випускників 2018 року в ЗНО, спрямувавши її на позитивний результат;

- спрямування роботи на збереження контингенту дітей, що мають високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їм відповідних умов для навчання та виховання;

- сприяння втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, працювати з метою насичення інноваційного освітнього простору;

- вивчення і узагальнення ефективного педагогічного досвіду учителів;

- продовження створення шкільним методкабінетом банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду, нормативно-правових документів, систематизація всіх матеріалів;

- забезпечення якісного допрофільного і профільного навчання учнів;

- поширення моніторингу на всі напрямки навчально-виховного процесу;

- забезпечення 100% оволодіння педагогічними працівниками ІКТ;

- всю навчально-виховну роботу спрямувати на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції, скоординувавши його із психологічними службами міста;

- продовження роботи по формуванню в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному таборі з денним перебуванням;

- підпорядкування всієї навчально-виховної роботи на формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, національних символів та святинь;

- спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму;

- забезпечити організацію якісного дозвілля учнів після навчального процесу (організація груп подовженого дня або клубів дозвілля за бажанням батьків).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТЕМА:

“Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій”

 

 

№ п/п

Завдання і зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.      

Провести перепис дітей у мікрорайоні школи

до 30.08.

Фурманець А.Є.

 

2.      

Організувати роботу по набору учнів в перші класи школи:

а) підготувати попередні списки учнів

б) провести батьківські збори

в) прийняти і оформити документи

г) провести підготовчі заняття

 

 

до 15.08

27.05, 18.08

до 31.08

17.08.-31.08

 

 

Рожко О.В.

 

3.      

Проаналізувати стан працевлаштування випускників 9, 11 класів

до 10.09

Фурманець А.Є.

Класні керівники 9,11 класів

 

4.      

 

 

 

 

5.      

Постійно вивчати питання організації харчування учнів. Для цього створити постійно діючу комісію з контролю за харчуванням учнів у наступному складі:

Фурманець А.Є.

Рожко О.В.

Медична сестра

Протягом навчального року

Адміністрація школи

 

 

6.      

Забезпечити неухильне виконання нормативно-правових документів щодо організації харчування в школі

Протягом навчального року

Фурманець А.Є.

Марченко О.В.

 

7.      

Забезпечити учнів школи гарячим харчуванням. Забезпечити виконання фізіологічних норм.

Протягом навчального року

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

8.      

Забезпечити безкоштовним гарячим харчування дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки та дітей з малозабезпечених сімей.

Протягом навчального року

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

9.      

Поповнювати матеріальну базу харчоблоку

Протягом навчального року

Рада школи

 

10.            

Сприяти налагодженню тісного зв’язку школи з сім’єю. Інформувати батьків про стан навчання та поведінки учнів, а також впливати на батьків через громадські організації, підприємства, на яких вони працюють при умові їх усунення від своїх прямих батьківських обов’язків

постійно

адміністрація школи,

б/к школи

 

11.            

Сприяти підвищенню відповідальності батьків за стан успішності і поведінки учнів

постійно

адміністрація школи,

б/к школи

 

12.            

Забезпечити всіх учнів підручниками

до 01.09

Лисенко В.В.

 

13.            

Поповнити фонд підручників у бібліотеці. Створити бібліотечні каталоги

до 01.09

Лисенко В.В.

 

14.            

Укомплектувати класи, визначити класні кімнати, змінність навчання

до 29.08

Адміністрація школи

 

15.            

Розподілити дні тижня, методично правильно скласти розклад уроків:

понеділок – методичний день /навчання/

вівторок – методичний день /навчання/

середа – корисні, цікаві справи, день здоров’я,день

профілактики правопорушень

четвер – профспілковий день, день захисту прав дитини

п’ятниця – санітарний день

 

до 31.08

Фурманець А.Є.

 

16.            

Ознайомити педколектив з новими нормативними документами, програмами. Опрацювати з учителями пояснювальні записки до програм

до 31.08

Фурманець А.Є.

 

17.            

Провести бесіду з молодими спеціалістами, ознайомити їх з традиціями школи

до 31.08.

Адміністрація  школи

 

18.            

Опрацювати з педколективом школи наступні документи:

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін;

Державний стандарт початкової загальної освіти;

Державний стандарт базової і повної середньої освіти;

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

Концепція національно-патріотичного виховання учнів

вересень

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

19.            

Підготувати і провести День знань

01.09

Чубарова В.І.

Кулагіна А.Я.

 

20.            

Спільно з учнівським парламентом спланувати роботу учнівського самоврядування та скоординувати план проведення загальношкільних заходів

до 15.09

Чубарова В.І.,

члени учнівського парламенту

 

21.            

Постійно надавати методичну допомогу вчителям школи, розробляти методичні поради відповідно до їх запитів

постійно

Адміністрація  школи

 

22.            

Організувати в школі чітку діагностичну систему роботи членів педколективу

постійно

Адміністрація школи,

психолог школи

 

 

23.            

Тримати на контролій систематично аналізувати стан викладання навчальних досягнень учнів з основ наук.

протягом н.р.

Адміністрація  школи

 

24.            

Виховувати в учнів постійний інтерес до знань, вміння творчого пошуку та бажання самовдосконалюватись

постійно

Адміністрація  школи,

Вчителі -предметники

 

 

25.            

Створити банк даних ,,Обдаровані діти”. Прийняти шкільну програму роботи з обдарованими дітьми

до 01.10

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

26.            

Надавати допомогу у роботі комісій учнівського парламенту

 

постійно

Педагоги -організатори

 

27.            

Щовівторка проводити засідання класних активів з підведення підсумків роботи класу за тиждень і надання пропозицій до учнівського парламенту

постійно

голова учнівського парламенту,

класні керівники

 

28.            

Вдосконалювати розроблену єдину загальношкільну систему стимулювання учнів.

протягом н.р.

Адміністрація  школи

 

29.            

Проаналізувати виконання в школі закону України про мову. Постійно дотримуватись його неухильного виконання

протягом н.р.

методична Рада школи,

голови шкільних м/о

 

30.            

Продовжити роботу з поповнення шкільного методичного кабінету та навчальних кабінетів.

протягом н.р.

методична Рада школи

 

 

31.            

З метою адаптації учнів 5 класу до навчання, дотримання принципу наступності навчання та виховання, вироблення і додержання єдиних вимог до учнів, координації дій школи та сім’ї провести психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5-ого класу до навчання в основній школі»

серпень

січень

Соціально-психологічна служба

 

32.            

Продовжити роботу соціально-психологічної служби, служби „Довір’я”

протягом н.р.

Практичний психолог

 

 

33.            

Провести звітно-виборчу шкільну конференцію

жовтень

дирекція школи,

б/к школи

 

 

34.            

Заслухати звіт про роботу наставників з молодими спеціалістами

травень

методична Рада школи

 

 

35.            

Провести в школі роботу з вивчення Конституції України

протягом н.р.

дирекція школи,

педколектив

 

36.            

Посилити індивідуальну роботу зі здібними та обдарованими дітьми школи. З цією метою:

Поновити банк даних здібних та обдарованих дітей школи;

Залучити здібних та обдарованих дітей школи до роботи гуртків на базі школи;

Взяти на контроль підготовку учнів до предметних міських олімпіад. Створити заздалегідь команду обдарованих учнів школи, з якою проводити навчання по спеціально розробленій програмі.

 

 

до 15.09.

 

до 01.10

 

 

 

до 01.08.

 

з 01.09

 

до 01.09.

 

 

з 01.09.

 

 

 

.

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

 

 

 

Методична рада школи

 

 

 

37.            

Взяти під постійний контроль об’єктивність оцінювання педагогами навчальних досягнень учнів, оптимальність використання форм проведення тематичних атестацій. З цією метою:

щомісячно звітувати директору школи про якість проведення тематичних атестацій учнів 5-11 класів покласно та попредметно;

провести нараду з вчителями-предметниками з питань вимог до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

зобов’язати всіх вчителів-предметників творчо підходити до розробки форм проведення тематичних атестацій учнів 5-11 класів

 

постійно

 

 

з 01.09

 

 

серпень

 

 

протягом н.р.

 

Дирекція школи

 

 

ЗДНВР

 

 

Фурманець А.Є.

 

 

 

Голови м/о

 

38.            

Домогтися 100% забезпечення учнів школи підручниками і поповнити шкільну бібліотеку наступною літературою:

Методичними посібниками

Довідковою літературою

 

до 01.12

протягом н.р.

Лисенко В.В.

 

39.            

Розробити заходи на виконання в 2017/2018 навчальному році державних Програм:

1) “Вчитель”

2) Національна доктрина розвитку освіти України

3) Концепція національно-патріотичного виховання учнів

 

до 01.09.

до 01.09.

 

 

Фурманець А.Є

Чубарова В.І.

Кулагіна А.Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Завдання і зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

1

2

3

4

1.     

Всю правовиховну та виховну роботу в школі направити на реалізацію Програм:

Концепція національно-патріотичного виховання учнів

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України;

Комплексна програма профілактики злочинності

Програма профілактики дитячої бездоглядності та злочинності

Ми - господарі рідного міста

Програма патріотичного виховання, розвитку духовності, утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування здорового способу життя

Концепція Державної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності

Програма сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя

протягом н.р.

Фурманець А.Є

Чубарова В.І.

Нікітченко В.Ф.

Класні керівники

Рада профілактики

Педколектив

2.     

Поновити склад профілактичної Ради школи. Скласти план роботи Ради школи на новий н.р.

до 10.09

Рада профілактики

3.     

Посилити роботу правового всеобучу

Протягом н.р.

Чубарова В.І.

Рада профілактики

4.     

Залучити всіх дітей, їх батьків та працівників школи до правового всеобучу

до 01.10

Рада профілактики

5.     

Детально проаналізувати стан правовиховної роботи в школі та видати наказ по школі. Створити модель правовиховної роботи.

до 01.04

щорічно

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

6.     

Організувати профілактичну роботу по запобіганню правопорушень школи в період літніх канікул. З цією метою провести наступні заходи:

Видати по школі наказ про профілактичну роботу з учнями школи в період літніх канікул

Розробити план-заходи з профілактичної роботи з учнями школи на літній період

Скласти інформаційні списки про місця оздоровлення учнів школи влітку 2015 року

Розробити індивідуальні плани роботи з учнями, схильними до правопорушень

 

 

 

до 01.04

 

до 15.05

 

до 15.05

 

до 20.05

класні керівники

7.     

Залучити учнів, схильних до правопорушень, до гурткової роботи

до 01.10.

ЗДНВР,

педагог-організатор

8.     

Взяти на облік неблагополучні сім’ї. Вивчити умови їхнього життя та виховання дітей в цих сім’ях

до 01.10.

Рада профілактики

 

Психолог

9.     

Взяти на облік учнів, схильних до правопорушень і закріпити за ними наставників

до 01.10

Рада профілактики

10.            

Тісно співпрацювати зі спеціальними службами Мангушської районної  ради . З цією метою організувати зустріч з:

працівниками ДАІ

працівниками ІСН

працівниками юстиції

медичними працівниками

 

 

І раз в квартал

І раз в місяць

І раз в півріччя

І раз в квартал

ЗДНВР

педагог-організатор

 класні керівники

11.            

Організувати в школі роботу батьківського педагогічного всеобучу

до 01.10

Фурманець А.Є.

12.            

Неухильно виконувати регіональну програму планування сім’ї

постійно

Рожко О.В.

13.            

Організувати активну роботу в мікрорайоні школи. Взяти шефство над одинокими престарілими людьми, інвалідами праці, війни, учасниками 2-ої світової війни, учасниками АТО

постійно

Чубарова В.І.

Кулагіна А.Я.

14.            

Брати активну участь у районних заходах з нагоди свят та пам’ятних дат

протягом н.р.

педагоги-організатори

15.            

Залучити батьків учнів до проведення поточного ремонту школи

з 25.05.

Тесля С.Д.

16.            

Провести організацію літнього відпочинку учнів

01.04-31.05

дирекція школи

17.            

Поновити склади батьківських комітетів школи. Скласти плани роботи б/к школи на новий н.р.

до 01.10.

Рада школи

класні керівники

18.            

Провести батьківські збори наступної тематики:

І. Загальношкільна конференція

Звіт про роботу директора школи за 2017/2018 н.р.

Звіт про роботу Ради школи за 2017/2018навчальний рік і завдання на новий 2017/2018навчальний рік. Вибори нового складу Ради школи.

Червень

Жовтень

 

 

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

ІІ. Класні батьківські збори

Стан успішності та поведінки учнів за І семестр 2017/2018навчального року

Про проведення в школі новорічних свят

Про організацію та проведення учнями школи зимових канікул

Про надання допомоги учням пільгових категорій

Профілактика шкідливих звичок серед неповнолітніх. Зустріч батьків зі спеціалістами.

До 15.12.

класоводи, класні керівники

ІІІ. Загальношкільні батьківські збори

Ознайомити батьків учнів з нормативними документами з проведення державної підсумкової атестації. Питання ЗНО.

Про проведення в школі державної підсумкової атестації

Літнє оздоровлення та навчальна практика учнів

Про проведення поточного ремонту школи та підготовки школи до нового навчального року

Круглий стіл „Як створити сприятливі умови для підготовки до ДПА”

березень

 

Фурманець А.Є.

 

 

 

 

Тесля С.Д.

Медпрацівник

ІV. Класні батьківські збори

Про стан успішності і поведінки учнів за ІІ семестр 2017/2018 навчального року

Про організацію та проведення учнями школи літніх канікул

Обмін досвідом: „Вплив батьків на формування характеру й самооцінки в дитини”

 До 15.05

Класоводи, класні керівники

19.            

Поновити план спільних дій школи та підшефного дитячого дошкільного закладу № 9

До 25.08

Рожко О.В.

 


 

 

РОЗДІЛ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

З ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ, БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальна особа

І. Організаційна робота, матеріально-технічне забезпечення

1.     

Перевірка готовності школи до впровадження нових Державних стандартів в 1-х, 8-х класах.

Серпень 2017

Адміністрація школи

2.     

Ознайомлення із змістом та структурою програм, підручників для учнів 1-х, 8 класів. Аналіз державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Серпень-вересень 2017

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 голови м/о

3.     

Опрацювання основних нормативних документів:

методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі ;

орієнтовних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової, базової та старшої школи.

Серпень-вересень 2017

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

4.     

Аналіз програм для 1-4, 5-8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Серпень-вересень 2017

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

5.     

Забезпечення учнів  8-х класів підручниками.

Серпень 2016

Лисенко В.В.

6.     

Укомплектувати школу фаховими періодичними виданнями, навчально-методичною літературою відповідно до нових програм.

Протягом

2017/2018н.р.

Директор, педколектив

7.     

Створити картотеку банку даних:

- кількісний та якісний склад вчителів початкових класів, вчителів-предметників, які викладатимуть в 5-7 класах;

- науково-популярної та навчально-методичної літератури.

Вересень 2017

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

8.     

Охоплення дітей 6 – річного віку, які не відвідували дитячі дошкільні заклади, підготовчими заняттями в школі.

17-29 серпня 2017

Рожко О.В.

 

9.     

Поповнення нормативної бази.

Вересень 2017

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

10.            

Поповнення списку рекомендованої літератури з організації НВП в 1-4, 5-7-х класах.

Вересень 2017

Лисенко В.В.

11.            

Створення інформаційного стенду для батьків та педагогів з питань впровадження Державних стандартів ( у корпусах школи, на сайті)

Вересень 2017

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

12.            

Провести батьківські збори для батьків 1-х класів «Поради батькам першокласників».

18.08.2017

Рожко О.В.

 

13.            

Провести батьківські збори для батьків 5-х класів «Зміст та організація навчально-виховного процесу в 5 класі», «Обговорення особливостей адаптаційного періоду учнів 5 класу та впровадження спільного плану взаємодій»

26.08.2017

,кл.кер. 5 класу

Дегтяр О.П.

14.            

Провести психолого-педагогічний консиліум «Організація навчально-виховного процесу в 5-х класах в адаптаційний період»

26.08.2017

ЗДНВР

психолог

15.            

Проведення батьківських зборів для батьків  4-х та 7-х класів «Особливості вивчення навчальних предметів за новими програмами та підручниками»

До 10 вересня 2017

Нікітченко В.Ф.

16.            

Психологічна скарбничка. Аналіз результатів досліджень психологічної готовності першокласників до школи.

Жовтень 2017

Геєр Т.С..

17.            

Психологічна скарбничка. Аналіз результатів досліджень адаптації п'ятикласників до навчання в основній школі.

Грудень  2017

Геєр Т.С.

18.            

Провести психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів до навчання в 5-их класах»

січень

Заступникдиректора,

психолог

19.            

Створення банку даних дітей, які підлягають навчанню в 2017 році.

Жовтень 2017

. Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

20.            

Організація відвідування занять у ДНЗ №9 вчителями, які викладатимуть предмети в 1 класі

Протягом

2017/2018н.р.

Нікітченко В.Ф.

Лисенко В.В.

Мозговой О.І.

Кулагіна А.Я.

21.            

Стимулювати участь дітей 1-7-х класів в предметних олімпіадах, конкурсах.

Протягом

2017/208 н.р.

Класоводи, класні керівники

22.            

Створення та поповнення бібліотечки педагогічної літератури для батьків.

Протягом

2017/2018 н.р.

Класоводи та класні керівники

23.            

Проведення анкетування батьків 4, 7-х класів з метою виявлення проблем організації НВП

1 раз в семестр

Геєр Т.С.

., класні керівники, класоводи

24.            

Поповнення фонду бібліотеки школи навчальною і методичною літературою відповідно до Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Протягом

2017/2018н.р.

Лисенко В.В.

Рада школи

25.            

Забезпечення активної співпраці вчителя з батьками, з медпрацівником школи, із шкільним психологом з метою збереження і зміцнення фізичного здоров’я дітей

Протягом

2017/2018 н.р.

Адміністрація. класоводи, класні керівники

26.            

Організація повноцінного гарячого харчування учнів початкових та 5-х класів з дотриманням фізіологічних норм (за кошти батьків )

Протягом

2017/2018 н.р.

Адміністрація. класоводи, класні керівники

27.            

Здійснення заходів щодо всебічного забезпечення рухової активності учнів на перервах, в урочний та позаурочний час

Протягом

2017/2018н.р.

Вчителі початкових та 5-7-х класів

28.            

Здійснення обов’язкового медичного профілактичного огляду учнів школи

1 раз в рік

Адміністрація школи

29.            

Створення та постійне поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів  згідно з вимогами нових програм

Протягом

2017/2018н.р.

Вчителі

30.            

Систематично надавати консультації батькам учнів щодо проблемних питань навчально-виховного процесу.

Протягом

2017/2018н.р.

Вчителі початкових класів, вчителі-предметники в 5-7-х класах

31.            

Створення пам’яток для батьків та учнів з питань формування компетентностей школярів

Протягом

2017/2018 н.р.

Вчителі початкових класів, вчителі-предметники в 5-7-х класах, класні керівники та класоводи


 

6.1. Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників

32.            

Проведення інструктивно-методичних нарад із вчителями, які будуть викладати у 1-7 класах за новими навчальними програмами

Серпень 2017

Фурманець А.Є.

33.            

Участь голів м/о, учителів початкових класів, вчителів - предметників в районних  інструктивно  -методичних нарадах, семінарах з питань впровадження нових навчальних програм.

Протягом

2017/2018 н.р.

Вчителі

34.            

Участь учителів в роботі творчої групи, Школи молодого педагога.

Протягом

2017/2018н.р.

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

35.            

Організація самоосвіти педагогів.

Протягом

2017/2018н.р.

Методична служба

36.            

Проведення індивідуальних методичних консультацій для педагогів

Протягом

2017/2018н.р.

Методична служба

37.            

Провести наступні семінари класоводів та класних керівників:

Розвиток життєвих компетентностей учнів на основі творчого використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського.

Духовно-моральне виховання учнів як невід’ємна частина національно-патріотичного виховання.

28.10

 

22.02

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

38.            

Провести наступні оперативно-методичні наради:

Хмарні технології в навчальному процесі.

Креативний вчитель – обдарований учень.

12.10

08.02

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

6.2. Організаційно-методична робота

39.            

Створення необхідної матеріально-методичної бази для ефективного впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти

Серпень-вересень 2017

Адміністрація школи, вчителі-предметники

40.            

Фотоопитування «Підготовка дитини до школи»,

«Дитина в школі» (1 клас)

Серпень 2017

Вересень 2017 березень2018

Класовод 1-го класу ,батьки

41.            

Проект «Національно-патріотичний фестиваль «Я – українець!»

Листопад 2017

Чубарова В.І.

 

42.            

Акція для старшокласників «Подаруй першокласнику розумну іграшку»

Грудень 2017

Кл. керівники

8-10 класів

43.            

Конкурс «Країна забав та розваг» (1-6 класи)

Березень-квітень

класні керівники та класоводи

44.            

Діяльність консультаційного пункту щодо впровадження нових Державних  стандартів на базі школи

Протягом

2017/2018 н.р.

Фурманець А.Є.

45.            

Забезпечення соціально-психологічного супроводу впровадження Державних стандартів

Протягом

2017/2018н.р.

Геєр Т.С.

46.            

Засідання м/о. Обговорення питань на засіданнях:

27.08.2017 (№1)

Голови м/о

47.            

Випуск методичного бюлетеня з питань впровадження нових Державних стандартів.

Грудень 2017

Лютий 2018

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

48.            

Створення пам'яток, рекомендацій.

Протягом

2017/2018н.р.

 

6.3. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

49.            

Вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід щодо впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Протягом

2017/2018н.р.

Адміністрація школи

50.            

Висвітлювати перспективний педагогічний досвід учителів на сайті школи та в методичних бюлетенях. Залучати педагогів до видавничої діяльності.

Протягом

2017/2018 н.р.

Адміністрація школи

51.            

Надання консультацій педагогами, які працюють за держстандартами третій (четвертий) рік. Взаємоконсультування. Майстер-класи.

Протягом

2017/2018 н.р.

Вчителі-предметники

52.            

Проведення предметних тижнів з питань формування компетентностей учнів. Обмін досвідом роботи.

Протягом

2017/2018н.р.

Вчителі-предметники

голови м/о

53.            

Підготовка матеріалів для участі у виставці дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів »

До січня 2018

 педколектив

V. Аналіз діяльності, здійснення ВШК

54.            

Педагогічна рада: обговорення питань.

 

Протягом

2017/2018н.р.

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

55.            

Методична рада: обговорення питань

 

Протягом

2017/2018 н.р.

Рожко О.В.

Фурманець А.Є

56.            

Наради при директору

Протягом

2017/2018 н.р.

Рожко О.В.

 

№з/п

Завдання і зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1.      

Глибоко проаналізувати програми з шкільних дисциплін в класах

Серпень 2017

Фурманець А.Є..

Голови м/о

 

2.      

Забезпечити повну реалізацію вимог програм з шкільних дисциплін в 1-11-их класах через урочну та позаурочну форми роботи

Протягом навчального року

Педколектив

 

Провести відкриті уроки та позакласні заходи . Мета: збереження наступності в засвоєнні матеріалу учнями 1-11 класів

 

Працювати над розробкою тематичних систем уроків з предметів інваріантної частини навчального плану в 1-11 класах

 

3.      

Провести контроль навчальних досягнень учнів 2-11-их класів з математики, української мови, англійської мови

Грудень 2017

Травень 2018

Дирекція школи

 

4.      

Створити банк даних щодо підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів відповідно профілю навчання

Вересень 2017

Фурманець А.Є..

 

 

 

 

 

6.5 Заходи на виконання

“Програми з реалізації Національної доктрини розвитку освіти

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

Національний характер освіти і національне виховання

 

1.      

Провести навчання із класоводами та класними керівниками з питання напрямків виховної роботи в класі.

Вересень 2017

Фурманець А.Є

 

Провести у школі молодіжну акцію “Молодь за майбутнє”

грудень 2017

квітень 2018

Чубарова В.І.

Кулагіна А.Я.

 

Стратегія мовної освіти

 

2.      

Проведення свят рідної мови, тематичних вечорів, конкурсу знавців української мови

Протягом н.р., листопад 2017

 

 

Лютий-березень 2018

квітень 2018

 

листопад 2017

 

 

 

Рожко О.В

Фурманець А.Є

Чубарова В.І.

Щербань Н.М.

 

 

.

 

З метою пропаганди мовних багатств українського народу, прищеплення культури учням, провести:

тематичні вечори з нагоди пам’ятних дат (Дні Шевченка, Лесі Українки та ін.)

семінар про становлення, розвиток, утвердження прав української мови

конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

 

Освіта – рушійна сила розвитку громадянського суспільства

 

 

 

 

 

 

3.      

Впроваджувати програму сімейно-родинного виховання

Протягом н.р.

 

 

Освіта і фізичне виховання – основа для забезпечення здоров’я громадян

 

4.      

Виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих:

 

2017/2018 н.р.

Дирекція школи, медична служба

 

Забезпечити розвиток валеологічної освіти в школі

 

Днів Проведення здоров’я

Вересень 2017

Травень 2018

Вчителі фізкультури, класоводи,

кл. керівники

 

Взяти участь у спартакіаді школярів

2017/2018 н.р.

Вчителі фізкультури

 

Рівний доступ до здобуття якісної освіти

5.      

Забезпечити рівний доступ до здобуття освіти в загальноосвітньому закладі

 

постійно

Заступник директора школи

 

Безперервність освіти, навчання протягом життя

 

6.      

При проведенні семінарів-навчань керівників м/о передбачити питання забезпечення наступності між стандартами освіти, початкової, базової і старшої школи

протягом навчального року

Керівники методичних осередків

 

Включати в зміст семінарів-навчань керівників м/о питання нової етики управлінської діяльності

протягом навчального року

Фурманець А.Є.

 

Інформаційні технології в освіті

 

7.      

Впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Забезпечення 100% володіння комп’ютером педагогами школи.

Протягом н.р.

Клімов О.А.

Лисечко Л.М.

 

Продовжувати удосконалення навчально-матеріальної бази комп’ютерного класу

 

Забезпечити пропаганду кращих інформаційно-комп’ютерних технологій

Протягом н.р.

Клімов О.А.

Лисечко Л.М.

 

Ефективно використовувати мережу Інтернет для освітніх потреб

протягом навчального року

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

8.      

В діяльності м/о передбачати проведення заходів з використанням ІКТ. Проводити теоретичну та практичну підготовку педагогів.

протягом навчального року

Голови м/о

 

Опрацювати з вчителями зміст нових навчальних програм з кожного предмету

серпень 2017

Фурманець А.Є.

голови м/о,

вчителі-предметники

 

Розробити та надіслати в районне  управління освіти пропозиції щодо оновлення змісту курсової перепідготовки педагогічних працівників

до 01.10.2017

Фурманець А.Є.

 

Управління освітою

 

9.      

Формування нової державно-громадської моделі управління

 

2017/2018

Рожко О.В.

 

Забезпечити виконання міських програм:

“Здоров’я”

“Творча обдарованість”

“Вчитель”

“З розвитку фізичної культури і спорту”

“Комп’ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів”

протягом навчального року

Заступники директора школи

 

Комплексне вивчення стану справ в установі

травень 2018

Рожко О.В.

 

Звіт директора перед громадськістю

Червень 2018

 

Створити соціальний паспор  школи

до 01.10.2017

Фурманець А.Є.

 

Економіка освіти

 

10.            

Визначення пріоритетних напрямів фінансування освітніх установ

Протягом н.р.

Рожко О.В.

 

Забезпечити фінансування на створення та поповнення кабінетів

Протягом н.р.

 

Рада школи

 

Соціальні гарантії учасників навчально-виховного процесу

 

11.            

Підвищити рівень діяльності щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу

до 01.12.2017

Чубарова В.І..

Рожко О.В.

 

Укласти колективні угоди між адміністрацією школи і профспілковим комітетом

 

Створити банк даних про вчителів з різними вадами захворювань. Надати допомогу в лікуванні

до 01.11.2017

Чубарова В.І,

Сугак Л.П.ї

Жебко С.В.

 

Нагородити  педагогічних працівників під час конкурсів

протягом навчального року

Адміністрація школи .

 

Видати щорічну грошову винагороду(за наявності коштів)

грудень 2017

Рожко О.В.

 

 

Заходи

на виконання програми “Вчитель”

№ з/п

Завдання і зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконан

ня

1

2

3

4

5

І. Оптимізація кадрового забезпечення

 

1.     

Удосконалення методики прогнозування потреби у педкадрах для школи.

серпень 2017

Адміністрація школи

 

2.     

Забезпечення щорічного формування державного замовлення на підготовку педагогічних працівників у вищих навчальних закладах (ВНУ, педколедж)

січень-березень 2018

Адміністрація школи .

 

3.     

Удосконалення методики відбору кандидатів для навчання у школі резерву керівних педагогічних кадрів.

до жовтня 2017

Фурманець А.Є.

 

4.     

Сприяти педагогам у здобутті суміжних та гостродефіцитних спеціальностей шляхом заочної форми навчання у вищих навчальних закладах

протягом

навчального року

Рожко О.В.

 

ІІ. Модернізація системи підготовки педагогічних працівників

 

5.     

Залучити педагогів школи до роботи опорних шкіл з питань впровадження державного стандарту освіти.

 01.10.2017

Фурманець А.Є.

 

6.     

У зміст роботи шкільних методичних осередків включити проведення навчання з питань використання ІКТ та проектних технологій у НВП

Протягом року

Клімов О.А., голови м/о

 

7.     

Продовжити тренінги на предмет відпрацювання дидактичних, методичних, технологічних модулів особистісно зорієнтованого навчання з використанням інформаційних, мультимедійних технологій

При проведенні семінарів відповідно до плану

Заст. директора

 

ІІІ. Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників,

удосконалення системи післядипломної освіти

 

Врахування оновлених орієнтирів в роботі з педагогічними кадрами:

особистісно-орієнтованого підходу організації методичної роботи

взаємоузгодження реалізації системи фахового удосконалення та атестації педагогічних кадрів;

орієнтація методичної роботи на науково-методичний супровід основних видів діяльності школи відповідно до ліцензії та структури навчально-виховного процесу.

постійно

Дирекція школи

 

8.     

При формуванні змісту і форм удосконалення професійної діяльності педагогів врахувати:

а) результати діагностування, а саме:

рівень навчальних досягнень учнів;

відповідність рівня знань випускників сучасним вимогам для продовження освіти;

вплив організації навчального процесу на майбутню кар’єру випускника школи;

б) проблеми, виявлені в організації методичної роботи;

в) потребу у формуванні фахових і методичних навиків педагогів з проблем:

-        володіння методами з питань формування в учнів потреби усвідомленого здобуття знань та вмінь їх практичного застосування;

-        організація та проведення особистісно зорієнтованого уроку з використанням інформації з різних джерел, а не лише з підручника;

-        роботу з молодими вчителями до 5 років проводити з метою соціально-професійної адаптації (до 1 року), соціально-професійної ідентифікації (до 3 років), соціально-професійної стабілізації (до 5 років);

-        володіння ефективними технологіями роботи з обдарованими учнями;

-        володіння особливостями викладання предмета у профільних класах;

-        володіння особливостями навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Протягом року

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

9.     

Здійснювати психологічний супровід освітнього процесу в школі

Протягом року

Фонотова В В

 

10.            

Активізувати вивчення та впровадження інноваційних технологій в управлінську, методичну та навчально-виховну діяльність

Протягом року

Дирекція школи

 

11.            

Сприяти творчому росту педагогів засобами атестації у світлі нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Протягом н.р.

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

12.            

Вивчити питання про проходження курсової перепідготовки вчителів

До 01.06.2018

Фурманець А.Є.

 

13.            

Координація у визначенні змісту і форм роботи управління освіти

постійно

Методична Рада школи

 

14.            

Роботу колективу спрямувати на впровадження державного стандарту початкової, базової та повної загальної освіти. З цією метою:

ввести курси у відповідності до вимог держстандарту в 1-11 класах.

Розробити робочі навчальні плани у відповідності до навчальних планів МОН

 

 

з 01.09.2017

 

 

до 01.06.2018

Рожко О.В.

Фурманець А.Є..

 

15.            

Робота колективу над єдиною науково-методичною проблемою школи. Створити каталоги інноваційного досвіду

Протягом року

Фурманець А.Є.

Голови м/о

 

                 

 

У. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх педагогічних технологій

 

16.            

Систематично доводити до відома голів методичних осередків інформацію про новітні освітні технології, що знайшли визнання й підтримку у вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків

Протягом року

Методична рада

 

17.            

Сприяти обміну делегаціями учнів та вчителів школи та країн близького й далекого зарубіжжя з питань участі в культурних, науково-методичних, спортивних, творчих заходах.

Протягом року

Методична рада

 

18.            

Продовжити участь педагогів школи у Всеукраїнських, регіональних, міжнародних освітніх проектах та конкурсах.

Протягом року

Методична рада

 

19.            

Залучити педагогів до проведення методичних заходів на рівні району  з використанням інноваційних технологій

Протягом року

Методична рада

 

УІ. Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників

 

20.            

Забезпечити безкоштовний медичний огляд вчителів (1 раз в рік)

відповідно до графіку

Адміністрація

Сугак Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

№ з/п

Завдання і зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.     

Забезпечити комплектування школи педагогічними кадрами

до 01.09.

Рожко О.В.

 

2.     

Видати наказ по школі про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

до 15.09.

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

3.     

Організувати роботу методичної ради школи, шкільних методичних осередків

протягом навчального року

Фурманець А.Є.

 

4.     

Створити в 2017/208 навчальному році наступні структурні методичні одиниці в школі:

семінар класоводів та класних керівників

оперативно-методичні наради

м/о вчителів початкових класів

м/о класних керівників

нарада при директору

до 05.09.

Фурманець А.Є.

 

5.     

Скласти план роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою школи на навчальний рік

до 15.09.

Методична рада

 

6.     

Розробити та затвердити заходи і план атестації педагогічних працівників школи, видати наказ

до 30.09

Фурманець А.Є.

 

7.     

Атестувати в 2017/2018 навчальному році наступних вчителів школи:

Федоткіну Ю.В ., Щербань Н.М., Рожко О.В., Теслю А.О.

до 15.03.

атестаційна комісія

 

8.     

Створити в школі атестаційну комісію в наступному складі:

1) Рожко О.В. – голова комісії;

2) Фурманець А.Є.. – заступник голови;

3) Дегтяр О.П.. – секретар комісії;

4) Щербань Н.М.. – член комісії;

5) Федоткіна О.В.. – член комісії;

 

до 30.09

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

9.     

Забезпечити підвищення кваліфікації педагогів. Скласти план проведення курсової перепідготовки педпрацівників на 2018  рік та план чергової атестації

вересень

грудень

Фурманець А.Є.

 

10.            

Створити в школі тарифікаційну комісію. Розподілити навантаження вчителів.

до 01.09

травень

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

11.            

З метою вдосконалення педагогічної майстерності, вивчення і впровадження в роботу передового педагогічного досвіду кожному вчителю:

- вибрати адресу передового педагогічного досвіду і проблемне питання, над яким він працюватиме,

- розробити програму творчого самовдосконалення в між атестаційний період

- скласти план самоосвітньої підготовки

до 15.09.

Педколектив школи

 

12.            

Поновити картотеку шкільного передового педагогічного досвіду.

до 01.10.

до 15.03.

Методична

служба школи

 

13.            

Узагальнити досвід вчителя музики Лисенко В.В.

До 01.03.2017

Атестаційна комісія

 

14.            

Продовжити вести журнал взаємовідвідування уроків

протягом навчального року

Голови м/о

Фурманець А.Є

 

15.            

Вчителям продовжувати вести візитаційний зошит для записів зауважень та пропозицій про відвідані уроки

протягом навчального року

Фурманець А.Є.

 

16.            

Проводити огляди періодичної преси, інформаційних збірників МОН України

протягом навчального року

Голови м/о

Лисенко В.В.

 

17.            

Ознайомлювати вчителів з нормативними документами

протягом навчального року

Фурманець А.Є.

 

18.            

Залучити вчителів школи до роботи районних  методичних структур, до роботи в засіданнях педагогічних рад

протягом навчального року

Фурманець А.Є.

 

19.            

Провести діагностику педагогічної майстерності, педагогічних труднощів вчителів

протягом навчального року

Фурманець А.Є.

 

20.            

Провести психолого-педагогічний консиліум «Організація навчально-виховного процесу в 5-х класах в адаптаційний період»

26.08.2016

психолог

 

21.            

Провести День вшанування пам’яті В.О.Сухомлинського

вересень

Чубарова  В.І.

Нікітченко В.Ф.

 

22.            

Семінар-тренінг для вчителів «Вплив стилю спілкування педагога на адаптаційний період п’ятикласника»

вересень

психолог.

 

23.            

Взяти участь в міському етапі конкурсу «Вчитель року – 2017»

вересень-грудень

Рожко О.В.

 

24.            

Національно-патріотичний фестиваль «Я – українець!»

листопад

Фурманець А.Є.

Чубарова В.І.

Нікітченко В.Ф,

 

25.            

Провести психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів до навчання в 5-их класах»

січень

Заступник

директора,

психолог

 

26.            

Провести шкільну виставку дидактичних матеріалів.

лютий

Вчителі

 

27.            

Конкурс «Країна забав та розваг» (1-6 класи)

Березень-квітень

класні керівники та класоводи

 

28.            

Організація роботи згідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей

протягом навчального року

Заступник

 директора школи

 

29.            

Провести в школі наступні методичні тижні на тему:

тиждень наставників на тему «Формування життєвої компетентності учнів за допомогою активних та інтерактивних форм і методів навчання»;

тиждень успіху молодих спеціалістів на тему «Формування життєвої компетентності учнів за допомогою активних та інтерактивних форм і методів навчання»;

тиждень вчителів початкових класів на тему ««Виховання патріотизму та національної самосвідомості через інноваційні форми роботи з учнями»;

тиждень вчителів естетично-трудового циклу, основ здоров’я, фізкультури та Захисту Вітчизни на тему «Виховання патріотизму та національної самосвідомості через інноваційні форми роботи з учнями»;

тиждень вчителів природничо-математичних наук на тему «Виховання громадянина-патріота через позакласну роботу»;

творчий тиждень “Я атестуюсь” на тему: «Від креативної особистості вчителя – до креативного учня».

тиждень вчителів суспільно-гуманітарних наук на тему «Виховання громадянина-патріота через позакласну роботу».

 

05-09.10

 

 

19-23.10

 

 

 

09-13.11

 

 

 

23-27.11

 

 

 

 

01-05.02

 

 

15-19.02

 

 

29.02-04.03.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.            

Провести наступні наради при директору:

організація навчально-виховного процесу в школі

впровадження нових Державних стандартів освіти

організація роботи з національно-патріотичного виховання учнів

організація індивідуального навчання

виконання Інструкції з охоплення дітей навчанням

забезпечення учнів підручниками

техніка безпеки учасників НВП

робота над проблемою школи

підсумки літнього оздоровлення та працевлаштування випускників

атестація працівників

робота з молодими педагогами

проведення місячників

вивчення та повторення Правил для учнів та правил дорожнього руху

вересень

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

 

робота шкільної бібліотеки

контрольно-аналітична діяльність за станом викладання предметів (хімія);

навчально-методичне забезпечення кабінетів та його використання на уроках

залучення учнів з девіантною поведінкою до гурткової роботи

предметні олімпіади

ведення шкільної документації

забезпечення наступності навчання, психолого-педагогічний консиліум

медичне забезпечення школи

охорона прав дитини. Робота з дітьми пільгових категорій

організація цивільного захисту в школі

підготовка школи до осінньо-зимового періоду

жовтень

 

стан роботи з охорони праці та ТБ в школі

організація роботи гуртків і секцій

робота учнівського парламенту

відвідування учнями школи

листопад

 

виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів

робота класних керівників із шкільною документацією

робота з учнями „групи ризику”

робота логопедичного пункту

звіт соціально-психологічної служби

звіт про результати поглибленого медичного огляду учнів

формування навичок здорового способу життя

грудень

 

підсумки роботи за І семестр

контрольно-аналітична діяльність за станом викладання предметів (зарубіжна література);

стан зберігання шкільного майна, огляд кабінетів

робота шкільної їдальні

аналіз виховної роботи в школі

передплата періодичної преси

спортивно-оздоровча та спортивно-масова робота

виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків

січень

 

організація роботи з обдарованими учнями за результатами олімпіад і конкурсів

профільне навчання, профорієнтація

атестація педпрацівників

організація і проведення ДПА, підготовка ЗНО

питання стану виховної роботи

гурткова робота

організація творчого звіту школи

робота з профілактики підліткової злочинності, безпритульності та правопорушень

відвідування учнями школи

лютий

 

стан ведення шкільної документації

контрольно-аналітична діяльність за станом викладання предметів (математика та інформатика);

організація індивідуального навчання

оздоровлення учнів, літня трудова практика

проведення екскурсій

робота з батьками, батьківський всеобуч

березень

 

підготовка до ДПА учнів 4, 9, 11 класів

контрольно-аналітична діяльність за станом викладання предметів (інформатика)

організація проведення підсумкових контрольних робіт

контроль за веденням учнівських щоденників

результативність роботи соціально-психологічної служби

робота класних керівників

організація цивільного захисту в школі

квітень

 

виконання навчальних програм, нормативних документів

стан організації навчально-виховного процесу в умовах впровадження нового Державного стандарту

контрольно-аналітична діяльність за станом викладання предметів варіативної частини

проведення місячників

стан готовності школи до оздоровлення, робота пришкільного табору

робота логопедичного пункту

відвідування учнями школи

травень

 

підсумки роботи за рік

підготовка школи до нового навчального року

готовність школи до впровадження нових Державних стандартів в 8-х класах

виконання Концепції розвитку навчального закладу

червень

 

31.            

Провести наступні оперативно-методичні наради:

Хмарні технології в навчальному процесі.

Креативний вчитель – обдарований учень.

 

12.10

08.02

Лисечко Л.М.

 

32.            

Провести наступні семінари класоводів та класних керівників:

Розвиток життєвих компетентностей учнів на основі творчого використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського.

Духовно-моральне виховання учнів як невід’ємна частина національно-патріотичного виховання.

 

28.09

 

 

22.02

Фурманець А.Є.

 

33.            

Провести співбесіди з молодими вчителями. Організувати стажування та наставництво.

до 20.09.

Фурманець А.Є.

 

34.            

Забезпечити участь молодих учителів у роботі методичних осередків, семінарів.

протягом навчального року

Заступник директора школи

 

35.            

Провести методичні консультації для молодих педагогів

протягом навчального року

Заступник директора школи, наставники

 

36.            

Провести наступні засідання методичної ради школи:

 

 

 

 

План засідань науково-методичної ради Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2017–2018 навчальний рік

Вересень

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Підсумки роботи методичної ради, МО, за 2016-2017 навчальний рік.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2017-2018 навчальний рік.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

3.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

4.

Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (шкільних і районних).

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

5.

Обговорення і затвердження планів роботи шкільних МО на 2017-2018 навчальний рік.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

6.

Затвердження плану проведення предметних декад в 2017-2018 навчальному році.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

7.

Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін у 5-9 класах, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

8.

Організація роботи школи молодого вчителя, молодого класного керівника.

 

 

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

9.

Поновлення інформаційних матеріалів в методичному кабінеті.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

10.

Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

11.

Огляд методичної літератури за літній період.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

Листопад

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Робота з обдарованими дітьми.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

2.

Обговорення і затвердження списків учнів для участі у районних олімпіадах з базових дисциплін.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

3.

Про участь учителів школи в районному конкурсі “Учитель року”.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

4.

Про хід атестації педагогічними працівниками школи.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

5.

Курсова перепідготовка вчителів школи.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

6.

Взаємовідвідування уроків. Презентації вчителів школи

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

7.

Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

Січень

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

2.

Гурткова та позакласна робота з предметів.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

3.

Дослідна та експериментальна робота вчителів школи.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

4.

Методичні рекомендації щодо участі у обласній педагогічній виставці

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

5.

Ознайомлення та обговорення матеріалів атестації школи

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

6.

Моніторинг діяльності вчителів школи, які мають вищі категорії.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

8.

Ознайомлення з новинами методичної літератури.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

БЕРЕЗЕНЬ

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

2.

Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

3.

Стан навчально-виховного процесу в школі.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

4.

Обговорення нормативних документів.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

5.

Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

6.

Огляд методичної літератури.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

Травень

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Діяльність роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

2.

Стан проведення предметних декад.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

3.

Виконання наказу про методичну роботу в школі.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

4.

Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням школи.

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

5.

Виконання навчальних програм учителями школи

ГоловаМР, заступник директора з НВР, члени МР

6.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

Члени методичної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.                   

Урочисте проведення Дня знань. Перші уроки на тему патріотичного виховання: 1–4 класи

•          «Україна на карті Європи»

•          «Ми – діти європейської родини»

•          «Добре тому жити, хто вміє дружити»

•          «Доброта – це краса людської душі»

•          «Моя Україно! Ти – мати єдина на всі покоління й віки…»

5–9 класи

•          «Я – громадянин України – європейської країни»

•          «Прагнемо жити в мирі»

•          «Чи знаєш ти Європу? Допоможи Європі дізнатися про тебе!»

•          «Україна в сім'ї європейських народів»

•          «Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну!»

•          «Промені духовності»

•          «На шляху добротворчості»

•          «Історія   нескорених: наші земляки – учасники Революції Гідності»

10–11 класи

•          «Ми будуємо Україну – європейську демократичну країну»

•          «Внесок наших земляків у формування європейського гуманітарного простору (В. П. Бойченко, М. С. Вінграновський, О. П. Бердник, 

Б. М. Мозолевський, М. М. Аркас)»

•          «Прагнемо жити в мирі»

•          «Європейські цінності – основа демократичної України»

•          «Моя країна у співдружності європейських народів»

•          «Демократичний розвиток і зміцнення партнерства Україна-ЄС: очима молоді»

•          «Історія нескорених: наші земляки – учасники Революції Гідності»

01.09

 

 

Адміністрація

Педагоги-організатори

Класні керівники

 

2.                   

Заходи з відзначення 74-ї річниці вигнання німецько-фашистських загарбників з території Донбасу

08.09

Адміністрація

Педагоги-організатори

Класні керівники

 

3.                   

Місячник знань Правил Дорожнього руху на тему «Увага! Діти на дорозі!»

 20.08.- 20.09.

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчитель ОЗ

Бібліотекар

 

4.                   

До дня фізичної культури та спорту спортивне свято «Сильніше, вище, краще!»Змагання конкурси, ігри. Випуск тематичних газет «Коли запалюють вогонь олімпіади – замовкають канонади!» Виставка малюнків  «З історії Олімпійських ігор». Конкурс знавців спортивних подій та видатних спортсменів світу та україни.

09-12.09

Учителі фізкультури

 

5.                   

Проведення батьківських зборів. Анкетування батьків та учнів. Створення соціальних паспортів класних колективів, школи.

3-й тиждень

Класні керівники

Психолог

 

6.                   

Вибори активів класів та делегування представників класних колективів до учнівського парламенту.

2-й тиждень

Класні керівники

 

7.                   

Координація роботи з районним центром дитячої і юнацької творчості, районною  школою мистецтв. Залучення учнів до гуртків.

Протягом місяця

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Психолог

 

8.                   

Проведення рейду «Урок».

Формування активу шкільного самоврядування.

1-й тиждень

Адміністрація

Психолог

Класні керівники

 

9.                   

Формування  мережі гуртків.

Залучення учнів до роботи в гуртка.

1-й тиждень

Адміністрація

Керівники гуртків

Класні керівники

 

 

10.               

Всесвітній День дітей. Акція «Діти – майбутнє планети Земля»

 

3-й тиждень

 

 

 

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчителі фізкультури

 

11.               

Заходи до Дня партизанської слави.

22.09

Педагоги-організатори

Класні керівники

 

12.               

Заходи до Дня працівника освіти

29.09

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

13.               

Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек.

30.09

Бібліотекар

 

14.               

Рейд-перевірка «Бережи шкільний підручник».

4-й тиждень

Бібліотекар

 

15.               

Участь в конкурсах «Паперопластика», «Орігамі», «Дитячі фарби Донеччини», «Птах року», «Оптимізація озеленення пришкільної території», «Галерея кімнатних рослин»

Протягом місяця

Педагоги-організатори

 

16.               

Повторення Правил для учнів, Положення про чергування.

1-й тиждень

Класні керівники

 

 

17.               

Бесіди щодо ефективного й безпечного використання ресурсів Інтернету.

Протягом місяця

Класні керівники

Психолог

 

18.               

Бесіди про зовнішній вигляд учнів, культуру використання мобільних телефонів.

 

Протягом місяця

Класні керівники

 

 

 

 

Жовтень 2017

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Заходи до Міжнародного Дня захисту тварин.

14.10

Педагоги-організатори, вчитель природничих наук

 

2

Участь старшокласників школи у соціальному проекті «Допомога молодшим школярам»:  створення електронних презентацій класних колективів; організація дозвілля на перервах, підготовка до участі в загальношкільних заходах.

Протягом місяця

Педагоги-організатори

 

3

Засідання активу шкільного учнівського самоврядування

Протягом місяця

Адміністрація

Педагоги-організатори

Класні керівники

 

4

Участь у заходах, присвячених відзначенню

73-ї річниці вигнання німецько-фашистських загарбників з території України

28.10

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Бібліотекар

 

5

«Свято осені» (1-4 класи).

2-й тиждень

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

6

Проведення І та участь у ІІ етапі Всеукраїнської Акції «Живи, книго!»

Протягом місяця

Класні керівники

Бібліотекар

 

7

Заходи до Міжнародного дня людей похилиго віку.

01.10

 

Класні керівники

Педагоги-організатори

Психолог

 

8

Заходи до Міжнародного дня музики.

03.10

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчитель музики

 

9

Заходи до Дня художника.

04.10

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчителі образотворчого мистецтва

 

10

Заходи до Дня українського козацтва.

13.10

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчитель історії

 

 

Листопад 2017

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Проголошення Західноукраїнської Народної республіки – бесіди, розповіді класних керівників, учителя історії «сторінки історії рідного краю», «Цей день в історії Батьківщини».

01.11

Класні керівники, вчитель історії

 

2

Місячник української писемності та мови.

Фестиваль «Мова у нас єдина, і пісні у нас солов’їні». Уроки, присвячені Дню української мови та писемності.

Протягом місяця

Адміністрація

Класні керівники

Вчителі-філологи

Бібліотекар

 

3

Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «З вогнем не жартуй!»

11.-15.11.

 

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчитель ОЗ

Бібліотекар

 

4

Заходи до Міжнародного дня боротьби з курінням.

15.11

 

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

5

Заходи до Міжнародного дня толерантності.

 

16.11

 

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

6

Заходи до Дня захисту прав дитини.

День спільних дій в інтересах дітей.

20.11

 

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

7

2013-річниця початку подій на майдані – Революція гідності: лінійка-реквієм, години спілкування, бесіди «Вони пішли у вічність, щоб Україну зберегти».

20-21.11

Адміністрація

Педагоги-організатори

 

8

Заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій.Загальношкільний мітинг-реквієм памяті жертв. Бесіди класних керівників, учителя історії. Хвилина мовчання.

 

27.11

 

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

9

Старт загальношкільної акції «Годівничка».

27-30.11

Педагоги-організатори

 

10

Інформаційні години «Події листопада в Україні». «Моя країна моїми очима» - виступи класів.

29-30.11

Активи класів

Педагоги-організатори

 

 

 

Грудень 2017

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Прийняття Акту проголошення незалежності України (1991 рік). Бесіди, години спілкування класних керівників, учителя історії.

01.12

Класні керівники вчитель історії

 

2

Місячник морально-правового виховання.

 

Протягом місяця

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Психолог

Бібліотекар

Медсестра

Вчитель права

 

3

Зустрiчi з працiвниками правоохоронних органів, спецiалiстами служби у справах неповнолiтнiх.

 

За домовленістю

Адміністрація

Психолог

 

4

Заходи до Всесвiтнього дня боротьби зi СНІДом.Загальношкільний диктант «СНІД – загроза майбутньому»

01.12

Класні керівники

Педагоги-організатори

Медсестра

 

5

Робота «телефону довіри».

Постійно

Адміністрація

 

 

6

Бесiди: «Єдино правильний вибір на користь здорового способу життя».

Протягом місяця

Класні керівники

 

7

Заходи до Дня захисту прав інвалідів.

Участь у благодійній акції .

03.12

Класні керівники

 

8

Дні української родини «Родина, родина – від батька до сина, від матері – доні добро передам»

03-05.12

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

9

Заходи до Всесвітнього дня прав людини.

10.12

Класні керівники

Вчитель права

 

10

Заходи з віськово-патріотичного виховання, присвячені Дню Збройних сил України. Парад, присвячений Дню Збройних сил України. Вітання військовослужбовців-батьків. Бесіди «Вони стоять на захисті Батьківщини». Конкурс тематичних листівок. Акція вдячності. Уроки мужності.

01-06.12

Класні керівники

Вчитель ЗБ

Педагоги-організатори

 

11

Заходи до Дня Святого Миколая.Св.Андрія

Андріївські вечорниці

19.12.

 

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

12

Проведення новорiчних святкових розважально-виховних заходів.

Останній тиждень

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

13

Підведення підсумків роботи активів класів, учнівського самоврядування у І семестрі.

Останній тиждень

Класні керівники

 

 

Січень 2018

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Прийняття Указу Президента України «Про Гімн україни». День української державності у школі: бесіди, лекції, інформування учнів, несення почесної варти біля Прапора України. Конференція «Державницькі традиції України: Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорізьке, гетьманщина, діяльність Українських урядів, ЗУНР 1917-1921 рр».

15.01.

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

2

Дні памяті жертв Революції гідності. Години спілкування «Революція гідності». Круглий стіл «Сторінки історичних подій січня»: 1919 рік, 1921 рік, 2014 рік – події та боротьба за незалежність»

18-19.01

 

 

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

3

Заходи до Дня соборності та свободи України.Виховний захід «Україна єдина, соборна, неділима». Уроки гідності «Ми – діти однієї країни – неділимої, соборної неньки-України».

22.01.

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

4

Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності на тему «Бережи здоров’я з молоду!».

20-24.01.

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчитель ОЗ

Бібліотекар

 

5

Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Холокосту.Класні збори«Пам’ятати. Відродити. Зберегти».

27.01.

Класні керівники

Педагоги-організатори

Бібліотекар

 

6

Заходи до Дня пам’яті героїв Крут. Виховні заходи «Молодь за волю України». Інформаційні години «Україна живе, бореться, перемагає».

29.01.

Класні керівники

Педагоги-організатори

Бібліотекар

 

7

Засідання учнівського самоврядування «Школа самоосвіти для старшокласників».

Протягом місяця

Педагоги-організатори

 

9

Місячник безпеки на воді та на льоду

Протягом місяця

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

 

Лютий 2018

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

День святого Валентина.Святкова пошта до Дня святого Валентина.

14.02.

Педагоги-організатори

 

2

Конкурс малюнків «Налоги очима дітей»

Останній тиждень

Вчитель образотворчого мистецтва, педагоги-організатори

 

3

Свято Зими у школі. Конкурси,штурм «зимової фортеці», конкурс на кращу снігову бабу, виставка малюнків «Ой, як весело взимку!».Загальношкільне свято Спорту.

10-12.02

Адміністрація

Вчителі фізкультури

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

4

Міжнародний День науки і гуманізму. День науки у школі.Круглий стіл-дебати «Медійна та інформативна грамотність – шляхи здобуття соціального успіху молодої людини».

12.02

Учителі-предметники

Педагоги-організатори

 

5

Стретіння Господнє. Громниці або Зимобора.

15.02

Класні керівники

Педагоги-організатори

Учителі української мови та літератури

 

6

Річниця боїв у центрі Києва (2014)

19-21.02

Адміністрація

Учитель історії

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

7

День памяті героїв Небесної сотні. Лінійка-реквієм. Уроки гідності.Перегляд та обговорення кіноциклу «Революція Гідності». Класні збори «Вони вмирали за нашу свободу».

20.02

Адміністрація

Учитель історії

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

8

Міжнародний день рідної мови. Свято у школі. Випуск газети, конкурси знавців рідної мови, конкурс читців віршів про мову, загальношкільний диктант «Рідна мова»

21.02

Класні керівники

Педагоги-організатори

Учителі української мови та літератури

 

9

Акція Поміч. Вдячність»: передача подарунків воїна АТО. Захист рефератів «Традиції поколінь: захисники Батьківщини у моїй родині».

20-28.02

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

 

Березень 2018

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Всесвітній День цивільної оборони.

01.03

Адміністрація

Класні керівники

 

2

Заходи до Міжнародного жіночого  Дня.

08.03.

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

3

Шевченківські дні в школі. Конкурс на краще виконання творів Т.Г. Шевченка «Звучать Тарасові слова». Випуск газет. Виставка малюнків до творів Т.Г. Шевченка.Літературно-музична композиція «Ми чуємо Тебе, Кобзарю, крізь століття».

06-10.03

Класні керівники

Вчителі-філологи

Бібліотекар

 

4

Обрання в україні Центральної ради – першого парламенту України на чолі з М. Грушевським.Години спілкування, класні збори.Інформуванн-круглий стіл «Початок українського парламентаризму»

17.03

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчитель історії

 

5

Заходи до Всесвітнього Дня поезії та Дня письменника.

Конкурси на краще виконання віршів, написання прозових творів.

21.03

 

Класні керівники

Вчителі-філологи

Бібліотекар

 

6

Заходи до Дня зустрічі птахів.

21.03

Учитель природознавчого циклу

 

7

Заходи до Дня води.

 

23.03

 

Класні керівники

Учитель природознавчого циклу

 

8

Заходи до Міжнародного дня театру.

 

27.03.

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

9

Заходи до Всесвітнього та Всеукраїнського днів боротьби із захворюванням на туберкульоз.

24.03.

Класні керівники

Медсестра

 

10

Заходи до Дня краєзнавства.

Останній тиждень

Педагоги-організатори

 

11

Заходи до Всесвітнього дня захисту Землі

30.03

Класні керівники

Учитель природознавчого циклу

 

12

Тиждень дитячої та юнацької книги.

27-31.03

Бібліотекар

 

 

Квітень 2018

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Місячник  екологічного  і правового виховання

 

 

Протягом місяця

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчитель права та  природничих наук

 

2

Заходи до Дня довкілля. Конкурс малюнків на екологічні теми.

01.04

Вчителі образотворчого мистецтва та природничих наук

 

3

Заходи до Всесвітнього дня здоров'я, миру та розвитку.

 

07.04.

Класні керівники

Педагоги-організатори

Медсестра

 

4

Благовіщення. Вербна неділя.Тиждень милосердя (до Великодніх свят).Акція «Великодній кошик».

07.04

09.04

10-16.04

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

5

Заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських таборів. Просвітницький захід «Свято Героїв».

11.04

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

6

Світле Христове Воскресіння. Пасха. Загальношкільна виставка «Писанка 2017».

16.04

Класні керівники

Вчителі праці

 

7

Профорієнтаційні заходи для учнів 9-11 класів.

 

Протягом місяця

Адміністрація

Класні керівники

 

8

Участь у Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості присвяченому Всеукраїнському Дню Землі.

20.04

Педагоги-організатори

Вчитель природничих наук

 

9

Заходи до Дня Чорнобильської трагедії.Мітинг памяті-Лінійка-реквієм.

26.04.

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

10

Заходи до Всесвітнього Дня Землі. Екологічне свято «Земля – наш спільний дім».

 

22.04.

Класні керівники

Вчитель природничих наук

 

11

Заходи до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць. Екскурсія «Якби каміння вміло говорити». Робота на маршруті експедиції «Спадщина». Впорядкування Меморіалу слави у селі Портівському.

18.04.

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

12

Заходи до Всесвітнього дня авіації та космонавтики. Інформаційні години «Внесок україни  у розвиток дослідження космосу». Круглий стіл «Космос. Людина. Духовність».

12.04.

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчитель фізики

 

13

До Дня сміху – підготовка дружніх шаржів.

01.04.

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

14

Заходи до Міжнародного дня птахів. Виготовлення шпаківень.

01.04.

Класні керівники

Вчитель природничих наук

 

15

Участь в районній інтелектуальній грі «Правовий брейн-ринг»

За окремим графіком

Педагоги-організатори

 

16

Тиждень знань безпеки життєдіяльності, (в рамках якого проводиться день Цивільного захисту) на тему «Майбутнє планети - в наших руках!»

 

07-11.04.

 

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчитель ОЗ

Бібліотекар

 

17

Виховний простір «Минуле, сучасне, майбутнє у вчинках, діяннях та філософії українців». Виховний захід «Пізнай свою історію – вона єднає».

20.04

Педагоги-організатори

Вчитель історії

 

 

 

Травень 2018

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Заходи до Дня пам’яті та примирення.Участь у заходах, присвячених відзначенню закінчення ІІ-ї Світової війни. Уроки мужності «Борітеся – поборете!». Лінійка пам’яті жертв Другої світової війни. Покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам.

07-09.05.

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

Керівники гуртків

 

2

День Перемоги. Уроки мужності. Покладання квітів до могили полеглих.

09.09

Адміністрація

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

 

3

Заходи до Дня слов’янської писемності та культури. Загальношкільний захід «У колі дружніх народів».

24.05

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчителі-філологи

 

4

Заходи до Дня Матері.Цикл заходів «У материнській світлиці». Вечір поезії «Звучи прекрасне, рідне слово – Мати!».

01.05

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

5

Заходи до Дня Європи. Євротиждень. Круглий стіл «Навчання. Кар’єра. Професія моєї мрії». Інформаційні години «Відповіді Вікіпедії» (про основні заклади освіти Європи).Шкільний фестиваль старшокласників  «Євроквест-2017».

09.05

Класні керівники

Педагоги-організатори 

 

6

Заходи до Міжнародного дня сім’ї. День української сім’ї. Фестиваль «Коло української родини».

15.05

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

7

Заходи до Всесвітнього дня боротьби проти тютюнопаління.

31.05

Класні керівники

Педагоги-організатори

Медсестра

 

8

Проведення місячника «Спорт для всіх – спільна турбота».

Протягом місяця

Класні керівники

Педагоги-організатори

Вчителі фізкультури

 

9

Підведення підсумків роботи активів класів, учнівського самоврядування у ІІ семестрі.

Останній тиждень

Класні керівники

Педагоги-організатори

 

10

Свято останнього дзвоника.

 

26.05

Адміністрація

 

 

 

Червень 2018

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Участь у районних заходах до Дня захисту дітей.

01.06.

Адміністрація

Педагоги-організатори

 

2

Урочисте вручення свідоцтв про базову середню освіту

 

Адміністрація

Педагоги-організатори

Класний керівник

9 класу

 

3

Організація роботи літнього пришкільного дитячого табору відпочинку з денним перебуванням

 

Адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 9

 

 

Система внутрішньо шкільного контролю

 

1.      Оглядовий контроль

з\п

Дата

Об`єкт контролю

Предмет контролю

Мета контролю

Методи

контролю

Узагальнення

результатів

Виведення на рівень обговорення

Виконавець

1.

До 18.08.2017

 

 

Розклад

-І ступеня;

-ІІ ступеня;

-ІІІ ступеня;

 

Оцінити відповідність розкладів санітарно-гігієнічним вимогам, навчальному

плану, наявності навчальних приміщень,

кадровому забезпеченню

- вивчення розкладів;

- інспектування

 СЕС

 

Розклади

Засідання Ради школи,

засідання  ПК

Фурманець А.Є.

До 01.09.2017

Розклад

- курси за   вибором;

- факультативи;

- ГПД;

- додаткові заняття

2.

До 15.08.2017

Готовність школи до нового навчального

року

- навчальні   кабінети;

- спортивна зала;

- їдальня;

- майстерні;

- бібліотека

Визначити стан готовності навчальних кабінетів до нового навчального року

Спостереження,

бесіда із завгоспом школи,

вчителями -предметниками,

робота з документами

Акт

НД

Відповідальні за кабінети та навчальні приміщення

3.

Жовтень, березень

Відповідність навчальних кабінетів та приміщень санітарним нормам

- навчальні   кабінети;

- спортивна зала;

- майстерні;

 

Визначити відповідність стану навчальних кабінетів,

майстерень, спортзалів санітарно-гігієнічним вимогам,

наявність необхідного навчально-дидактичного забезпечення, паспорту кабінету

Огляд навчальних кабінетів, бесіди, робота з документацією

Довідка

НД

Відповідальні за кабінети, адміністрація

4.

Жовтень

 

 

Робота педколективу школи  над єдиною методичною  темою

- вчителі-предметники;

- ШМО

Визначити наявність внутрішкільного розуміння  актуальності  цього питання

Анкетування

 

Довідка

НПД

МР

 

Пономарьова Ю.М.

Листопад-лютий

Впровадження інновацій

 - ефективність використання інновацій;

- методичне забезпечення НВП

Проведення теоретичної підготовки для розв`язання проблем

Спостереження на уроках

Протокол

МР

Адміністрація

 


 

2. Загальношкільний контроль

 

Вид

контролю

Питання контролю

Методи контролю

Виконавці,

відповідальні

Узагальнення результатів

 

Виведення результатів на рівень обговорення

Відмітка про виконання

Щоденний

(поточний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- організація та проведення позашкільних, загальношкільних заходів;

- виконання правил внутрішкільного розпорядку, статутних вимог вчителями, учнями, батьками;

- санітарно-гігієнічний стан школи, пришкільної території;

 - робота класів на закріпленій території;

- заміщення  уроків вчителями;

- організація початку робочого  дня, уроків;

- наявність поурочного  планування

- вивчення графіків  загальношкільних заходів;

- відвідування заходів;

- бесіди з учнями,   батьками;

- відвідування уроків;

- робота з класними    журналами;

- бесіди з класними керівниками;

- бесіди з вчителями-  предметниками;

- графіки чергування

Черговий адміністратор

Голова ПК

Запис КК

Наради ПД,

Наради ПЗД

Виробнича нарада

НПД

 

 

Щотижневий

 

 

 

Робота бібліотеки школи:

1) дотримання графіку роботи;

2) наявність читачів;

3) робота постійнодіючих виставок;

4) проведення урочних та позаурочних   заходів

- відвідування  бібліотеки;

- спостереження;

- робота з документацією.

 

Фурманець А.Є.

Запис КК

Наради ПЗД

Наради ПД

 

 

НПД

 

 

Робота гуртків, секцій, факультативів, курсів за вибором:

1) наявність та кількість учнів на   заняттях;

2) ведення документації

3) дотримання розкладу

 

 

 

спостереження;

 

вивчення журналів;

відвідування занять

 

Фурманець А.Є.

Запис у журналах,

 

 

 

 

Чергування вчителів по школі:

- наявність графіка;

- наявність вчителів на закріплених постах (відповідно до графіку)

 

Наявність контролю з боку вчителів-предметників за відвідуванням учнями занять

 

 

 

Наявність поточних оцінок та записів з боку вчителів в щоденниках учнів

 

 

Зовнішній вигляд учнів

 

 

- спостереження

 

 

 

- спостереження

- перевірка журналів

 

 

 

 

- експрес-перевірки   щоденників;

- записи в щоденниках

 

- бесіди з класними керівниками, учнями, батьками

Черговий адміністратор,

голова ПК

 

 

Заступник з НВР

 

 

 

 

 

Черговий адміністратор

 

 

Черговий адміністратор

Запис  КК

Затвердження графіка

Наради ПД

 

Записи в класних журналах,

записи в щоденниках  учнів;

Запис КК

Нарада ПД

 

 

Нарада ПД

Виробнича нарада

НПД

 

 

 

 

НПД

 

 

 

НПД

 

НПД

 

 

 

НПД

 

 

 

Щомісячний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання навчальних програм

 

 

Виконання навчальних програм варіативної складової

 

 

 

Проведення тематичної атестації учнів

 

 

 

Заняття з учнями, які навчаються на початковому рівні

 

 

 

Нормативність оцінювання учнів

 

 

Виконання управлінських рішень

 

 

 

Виконання внутрішкільних графіків

- відвідування уроків, занять

- вивчення записів у класних журналах;

- бесіди з вчителями, керівниками ШМО

- відвідування уроків;

- вивчення  записів у журналах.

- відвідування уроків;

- бесіди з учителями;

- бесіди з кл. керівниками;

- бесіди з учнями;

- перевірка журналів

- відвідування уроків;

- перевірка журналів;

- бесіда з учнями,

 - бесіда з вчителями.

 

- контроль книги наказів;

- бесіда;

- спостереження;

- що зроблено (аналіз)

- вивчення графіків НПЗД;

- спостереження;

 

- бесіда

Адміністрація

 

 

Фурманець А.Є.

 

 

 

 

Фурманець А.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація

 

 

Адміністрація

Адміністрація

 

 

Голова ПК

Протоколи самоекспертизи

 

Протоколи самоекспертизи

 

 

 

Графік

 

 

 

 

Нарада ПД, ПЗД

 

 

 

 

Наради ПД, ПЗД

 

Наради ПД

 

 

 

Наради ПД, ПЗД

НПД

 

 

НПД

 

 

 

 

НПД

 

 

 

НПД

 

 

 

 

НПД

 

 

 

НПД

 

 

 

НПД

 

Щосеместровий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  виконання навчальних програм;

-   проведення тематичних атестацій;

-   нормативність оцінювання;

-   навчальні досягнення учнів у класах;

-   підсумки відвідування учнями занять;

-   виконання варіативних складових навчальних планів;

-   контроль перевірки зошитів та проведення  лабораторних, контрольних, практичних робіт, екскурсій

- вивчення матеріалів

  само- та взаємоекспертизи;

 - сумісна експертиза

 

 

 

 

 

 

- бесіди з вчителями та учнями

Адміністрація

відповідно до функціональних обов’язків

 

 

 

 

 

Фурманець А.Є.

І семестр –НД

ІІ семестр – довідка

Рік – наказ

 

 

 

 

 

І семестр – довідка

ІІ семестр - наказ

НПД

 

 

 

 

 

 

 

 

НПД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Класно-узагальнюючий контроль

 

п\п

Об`єкт контролю

Предмет

 контролю

Методи контролю

Термін

виконання

Узагальнення

матеріалів

Виведення

на рівень

обговорення

ол

1.

Метавивчити стан справ в 1-х, 5-х класах – адаптація учнів  в класі та  в школі, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини

1, 5 – і класи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- психологічний клімат;

- організація виховної  роботи;

- засвоєння навчального

 матеріалу;

- позакласні заходи

- відвідування уроків, позакласних заходів, ГПД;

- відвідування батьківських зборів;

Вересень-листопад

Довідка

Наказ

Довідка

НПЗД

НПД

НПД

Фурманець А.Є.

 

4. Персональний контроль

 

4.1. Учні, які навчаються на високому рівні

 

п\п

Об`єкт контролю

 

Предмет контролю

 

Методи

контролю

Термін виконання

Узагальнення

матеріалів

Виведення

 на рівень

обговорення

Виконавець

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні

10 - 11х класів, які навчаються на високому рівні

 

 

 

 

 

 

 

Учні  9-х класів–претенденти на свідоцтво з відзнакою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначаються протягом 

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначаються протягом навчального року

 

 

- обговорення кандидатів

- спостереження за учнями;

- бесіди з учнями, батьками, вчителями-предметниками;

- розгляд кандидатур-претендентів;

- моніторинг  участі в позакласних заходах учнів-претендентів;

- аналіз успішності за І,ІІ семестри, рік, ДПА;

 

-  спостереження за учнями;

- бесіди з учнями, батьками, вчителями-предметниками;

- розгляд кандидатур-претендентів;

- моніторинг участі в позакласних заходах учнів-претендентів;

- аналіз успішності за ІІ семестр, рік, ДПА (9 кл.)

 

 

 

Грудень - травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень-червень

 

 

Подання списків класними керівниками

Обговорення кандидатур

 Заповнення табеля успішності

Протоколи

експертизи

 

 

 

Подання списків класними керівниками

Обговорення кандидатур

Аналіз успішності за І половину і семестру, І семестр

Заповнення табеля успішності

 

НД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільне засідання педради та Ради школи.

Прийняття рішення педради та Ради школи про нагородження.

 

 

Кл. керівники

 

Фурманець А.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фурманець А.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Педкадри

 

п\п

Об`єкт контролю

 

Предмет контролю

 

Методи

контролю

Термін виконання

Узагальнення

матеріалів

Виведення

 на рівень обговорення

Виконавець

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Вчителі-предметники, які потребують допомоги

 

Молоді вчителі

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі, які атестуються

Рожко О.В.

Чубарова В.І.

Федоткіна О.В.

Щербань Н.М.

Тесля А.О.

 

 

Практичний психолог

 

- ведення шкільної документаці;

-наявність  системи  контролю  за  відвідуванням  учнями  занять

 

- участь в роботі над методичною темою;

- наявність поурочного планування;

- ведення шкільної документації;

- наявність  системи контролю та обліку знань учнів;

- участь в роботі над методичною темою;

- рівень володіння основами ведення свого предмету;

- вивчення досвіду роботи вчителів,  відповідно до категорій , на які вони атестуються;

 

 

- наявність плану роботи;

- ведення ділової документації;

- проведення занять з учнями

- спостереження;

- бесіда;

- робота з документами

 

 

 

- відвідування уроків;

- вивчення поурочного планування

- спостереження;

- бесіда;

- аналіз к\р;

- робота з документами

 

 

- бесіда;

- відвідування  та аналіз уроків;

- анкетування учнів

- бесіда з дітьми, бать-

  ками, вчителями;

 

 

 

 

- перевірка документації;

- відвідування занять;

- вивчення плану роботи;

- спостереження

Упродовж року

 

 

 

 

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж року

 

 

Протокол

експертизи, КК

Протокол

Експертизи,

КК

Довідка

КК

 

 

 

 

 

 

 

Атестаційні листи

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка

НПД

 

 

 

 

 

НПД,

засідання ШМУ

 

 

 

 

 

 

 

Засідання атестаційної комісії

 

 

 

 

 

 

 

НД

 

Фурманець А.Є.

 

 

 

 

 

Фурманець А.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фурманець А.Є.

атестаційна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

Фурманець А.Є.

                                                                       5.Фронтальний контроль

 

 

з/п

Об`єкт контролю

Предмет контролю

Методи контролю

Термін

виконання

Узагальнення матеріалів

Виведення на рівень обговорення

Виконавець

Відмітка про виконання

1.

 

 

 

 

 

 

Школа І ступеня

Англійська мова

Українська мова

Школа ІІ-ІІІ ступенів

Українська мова

(5-10 кл.)

Фізична культура

(7-11 класи)

 

 

-  рівень навчальних досягнень учнів;

-  предметні компетенції учнів;

-  результативність навчально-виховного процесу з предмету, що контролюється

-    робота з документацією;

-     відвідування уроків;

-     співбесіди з вчителями;

-     перевірка зошитів;

-     вивчення поурочного та календарного планування;

-     проведення к/р;

-     спостереження;

-     анкетування вчителів;

-     анкетування учнів

І семестр

 

Довідка

Наказ

НД

 

Адміністрація

 

 

Школа І ступеня

Фізична культура

Основи здоров’я

 

Школа ІІ-ІІІ ступенів

Математика

Російська мова, зарубіжна література

Захист Вітчизни

ІІ семестр

 

Довідка

Наказ

НД

 

Адміністрація

 

 

1. Методика  викладання

- потенціал творчої  активності учителя на уроках

-    відвідування уроків;

-    співбесіди з вчителями;

-    вивчення документації

Упродовж року

Запис КК

Усна доповідь

НД

Адміністрація

 

2. Уміння  учнів

- ступінь зацікавленості учнів

- здатність  учнів  виходити за   рамки  стереотипів та алгоритмів

-    анкетування;

-    проведення к/р;

-    перевірка зошитів;

-    моніторинг результатів тематичних атестацій

Упродовж року

 

Усна доповідь

НД

Адміністрація

 

3. Майстерність  учителя

- чи  сприяє  робота з предметом загальному методичному росту вчителя

-    бесіда;

-    відвідування та аналіз уроків;

-    вивчення поурочного

   та календарного пла-

   нування

Вересень-березень

Запис КК

Усна доповідь

НД

Заступник директора з НВР

 

 

4.Психолого- педагогічна підготовка

- знання   психологічних закономірностей навчання, виховання та розвитку учнів

-    бесіда;

-     відвідування та аналіз уроків;

вивчення поурочного та календарного планування

Вересень-березень

Усна доповідь

НД

Фурманець А.Є.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика засідань педагогічної ради Портовської ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2017-2018 навчальний рік

Серпень

Тема "Особливості організації   навчально – виховного процесу в сучасній школі. Визначення пріоритетних напрямів діяльності школи на сучасному етапі"

1.Підсумки роботи школи за 2016–2017 навчальний рік і завдання, які стоять перед педагогічним колективом на новий 2017-2018 навчальний рік /директор/

2.Затвердження річного плану роботи школи, плану роботи методичної ради /директор/

3. Про попередження дитячого травматизму /Фурманець А.Є../

4. Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів початкових класів у 2017-2018 навчальному році /Нікітченко В.Ф./

5. Про організацію виконання Державного стандарту початкової освіти в 1-4 класах та Державного стандарту базової і повної загальної  середньої  освіти в 5-11-хкласах /Фурманець А.Є./

6. Про заборону збору коштів працівниками школи /директор/

7.Про недоцільність проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах та навчальної практики в 5-8,10 класах /Фурманець А.Є./

8. Про вибір секретаря педрад /директор/

9. Про результати ДПА – 2017: успіхи, проблеми, шляхи підвищення якості знань /Фурманець А.Є./

10. Про затвердження річного робочого навчального плану. Розподіл годин варіативної  складової /Фурманець А.Є./

11. Про режим роботи закладу в 2017-2018 навчальному  році /директор/

12. Про підсумки  оздоровчої  кампанії 2017 року /Фурманець А.Є./

13. Про організацію гарячого харчування /директор/

14. Дотримання працівниками школи у 2017-2018 н.р. Правил Внутрішньо шкільного розпорядку, Статуту школи, Колективного договору /директор/

15. Про сумлінне виконання працівниками школи своїх посадових обов'язків /директор/

16. Про дотримання працівниками школи у 2017-2018 н.р. Правил з Охорони праці, протипожежної безпеки, техніки безпеки /Фурманець А.Є./

17. Різне

 

Листопад

Тема «Створення в колективі навчального закладу умов для науково-дослідницької роботи педагогів та учнів; обмін передовими педагогічними ідеями, розвиток творчої співпраці"

1.Робота школи  в рамках концепції "Нової української школи" /директор/

2.Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного  педагога до впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику/Фурманець А.Є./

3.Забезпечення наступності навчально-виховного процесу ДНЗ та загальноосвітньої школи /Ручка І.А./

4. Підвищення фахової майстерності вчителів. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціальної активної особистості \ Всі вчителі/

5. Хід атестації педагогічних працівників у 2017-2018навчальному році /Фурманець А.Є./

6. Робота класних керівників, щодо профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму /Фурманець А.Є./

7. Про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання у 2017-2018 н.р./Фурманець А.Є./

8. Про проведення профорієнтаційної роботи в школі/психолог/

9. Різне.

 

Січень

Тема «Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога"

1. Робота колективу з соціального захисту учнів пільгових категорій та профілактики правопорушень/Фурманець А.Є./

2. Емоційна нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 – х класів в І семестрі поточного навчального року/психолог/

3. Хід атестації педагогічних працівників у 2017-2018навчальномуроці /Фурманець А.Є./

4. Стан викладання української мови та літератури.

5. Стан викладання математики.

6. Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр/Фурманець А.Є./

7. Різне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

Тема «Створення сучасного освітнього простору в мікрорайоні школи - відповідно до концепції навчального закладу"

1. Організація роботи учнів із підручниками та іншими джерелами інформації.

2. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

3. Про підготовку до організованого закінчення начального року. Ознайомлення із нормативними документами.

4. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з російської мови та зарубіжної літератури,фізичної культури /директор, заступник з НВР/

5. Про організацію роботи щодо охорони прав дітей та соціально гозахисту.

6. Про попереднє навантаження вчителів на 2018-2019 н.р..

7. Про підсумки атестації вчителів школи.

8. Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних документів:

Ø про підготовку до проведення ДПА;

Ø про підготовку до випуску учнів 11-го класу;

Ø про організацію літнього оздоровлення учнів, робота закладу відпочинку з денним перебуванням

9. Різне.

 

Квітень

Тема «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів початкової школи в процесі оволодіння ключовими компетентностями в процесі упровадження оновленого Державного стандарту початкової загальноїо світи"

1.Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку обдарованої дитини в умовах становлення інформаційного суспільства

2.Суб’єктність як обов’язкова умова розвитку обдарованої дитини. Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за 2017–2018 навч.рік.

3.Організація ДПА в 11-х, 9-х та 4-х класах.

4.Підсумки атестації педпрацівників.

5. Про погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів, 9-го класу.

6. Різне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

Тема «Презентація педагогічного досвіду вчителями по науково – методичній проблемі навчального закладу"

1.Допуск учнів 9 класів до державної підсумкової атестації.

2.Випуск учнів 11 класу.

3.Випуск учнів 9 класу.

4.Переведення учнів 1-4 класів.

5.Переведення учнів 5-8, 10 класів

6. Про видачу випускникам 11-го класу атестатів про повну загальну середню освіту та нагородження почесними грамотами «За особливі досягнення при вивченні окремих предметів».

7. Про стан роботи школи з питань запобігання дитячому травматизму за ІІ семестр за 2017-2018 н.р.

8. Про стан виконання комплексної програми профілактики правопорушень в школі за 2017-2018 н.р.

9. Про підсумок методичної роботи в школі за 2017-2018 н. рік.

10. Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних документів:

- про переведення учнів початкових класів та 5-8-х, 10-го класів до наступного класу, нагородження почесними листами «За високі досягнення у навчанні».

11. Про підсумки впровадження Державного стандарту початкової освіти в 4-му класі, Державного стандарту повної загальної середньої освіти в 7-му класі.

12. Про погодження робочого навчального плану на 2018-2019 навчальний рік.

13. Про організацію проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 року.

14. Різне.

 

 

 

 

 

Червень

1. Про стан виховної роботи в школі за 2017-2018 навчальний рік.

2. Про обговорення і погодження річного плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік.

3. Про роботу громадського інспектора з охорони дитинства за 2017-2018 н.р.

4. Про роботу педагогічного колективу над методичною темою школи.

5. Про підсумки ДПА в 9-му класі.

6.Випускучнів 9-го класу. Вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою та нагородження випускників 9-го класу.

7. Різне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН        МЕТОДИЧНОЇ            РОБОТИ

на 2017-2018 навчальний рік

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Організаційні питання

1

На засіданні методичної ради затвердити план методичної роботи

Серпень

Фурманець А.Є.

2

Скласти графік проведення засідань шкільних методичних об’єднань, динамічних, творчих, аналітичних, робочих груп

До 11.09.2017 р.

 

Керівники
методичних
об’єднань

3

Скласти графік проведення предметних тижнів, декад, місячників

До 11.09.2017 р.

 

Керівники
методичних
об’єднань

4

Скласти графік проведення шкільних олімпіад

До 30. 09.2017 р.

Фурманець А.Є.

5

Проводити засідання у присутності заступника директора

Раз на місяць

Фурманець А.Є.

6

Висвітлювати на сайті школи інформацію про проведені методичні заходи

Згідно з планом
роботи
педагогічного
колективу

Керівники
методичних
об´єднань

 

7

Проводити засідання методичної ради

Згідно з планом
роботи
педагогічного
колективу

Фурманець А.Є.

8

Здійснювати контроль за виконанням плану методичної роботи та різних форм методичної роботи

Постійно

 

Фурманець А.Є.

9

Здійснювати відвідування методичних заходів з метою контролю якості їх проведення

Постійно

 

Фурманець А.Є.

10

Ознайомити керівників ШМО з переліком основних форм методичної роботи районного методичного кабінету Відділу освіти Мангушської РДА на 2017-2018 навчальний рік

До 30.09.2017 р.

 

Фурманець А.Є.

11

Заслуховувати звіти вчителів, які беруть участь у роботі творчих груп, семінарах, нарадах у районному методичного кабінету Відділу освіти Мангушської РДА

Грудень
Травень

 

Фурманець А.Є.

12

Провести індивідуальні співбесіди з вчителями з питань вибору тем самоосвіти

До 07.09.2017

Фурманець А.Є.

13

Провести звірку та оновлення картотеки педагогічних працівників

До 30.09.2017 р.

 

Фурманець А.Є.

14

Забезпечити проведення занять з самоосвіти з учителями з питань актуальних проблем сучасної освіти та підвищення їх фахового рівня

Постійно

 

Фурманець А.Є.

15

Організовувати виставки новинок методичної, педагогічної, психологічної літератури

Раз у квартал

Лисенко В.В.

16

Взяти участь у проведенні серпневої наради педпрацівників району, секційної роботи директорів, заступників директора, вчителів

 

Серпень

Рожко О.В. Фурманець А.Є.

17

Підготувати і видати проекти наказів:
- Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами;
- Про проведення атестації у 2017-2018 навчальному році;
- Про підвищення кваліфікації педпрацівників школи на курсах при Донецькому ОІППО

 

 

До 07.09.2017 р.

 

Фурманець А.Є.

Підвищення методичного рівня.
Атестація та курсова перепідготовка вчителів

1

Провести звірку та оновлення плану підвищення кваліфікації на 2017-2018 рік

Серпень

Фурманець А.Є.

2

Забезпечити проходження підвищення кваліфікації вчителів школи відповідно до перспективного плану роботи: Федоткіна О.В., Щербань Н.М., Тесля А.О.

Згідно з наказами Відділу освіти Мангушської РДА

Фурманець А.Є.

3

Забезпечити проходження чергової атестації педпрацівників: Рожко О.В., Чубарова В.І., Федоткіна О.В., Щербань Н.М., Тесля А.О.

Згідно з
перспективним
планом роботи

Фурманець А.Є.

4

Заслуховувати питання кваліфікації вчителів на засіданнях педагогічної ради, методичної ради,
атестаційної комісії

Згідно з планом
роботи

 

Фурманець А.Є.

5

Контролювати стан упровадження педагогічного досвіду вчителями, що атестуються

Жовтень-квітень

 

Фурманець А.Є.

6

Підвищувати фаховий рівень працівників засобами самоосвітньої роботи (згідно з індивідуальними планами)

Серпень-травень

 

Фурманець А.Є.

7

Брати участь у Всеукраїнських конференціях та семінарах згідно з наказами

Упродовж року

 

Фурманець А.Є.

8

Брати участь у заходах, які проводитимуться за планом роботи ДонецькогоОІППО

Упродовж року

 

Фурманець А.Є.

9

Брати участь у заходах, які проводитимуться за планом роботи районного методичного кабінету Відділу освіти Мангушської РДА 

Упродовж року

 

Фурманець А.Є.

10

Скоординувати планові заходи; внести корективи у план методичної роботи на новий 2018-2019 н.р.
Проектування, розробка та реалізація проекту-програми розвитку школи: педагогічні завдання; форми діяльності, очікувані результати.

Квітень-травень
2018 р.

 

Фурманець А.Є.

11

Підготувати статистичний та аналітичний звіти про діяльність методичної роботи за навчальний рік.

Травень 2018 р.

Фурманець А.Є.

Зміст і організаційні заходи щодо підвищення
науково-теоретичного рівня і ділової кваліфікації педагогічних кадрів

Загальні засідання педагогів різних фахів

 

1

Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України.

Постійно

Фурманець А.Є.

2

Науково-практична конференція «Концепції Нової української школи, 10 ключових компетентностей Нової української школи»

Жовтень

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

3

Круглий стіл «Підвищення фахової майстерності вчителів. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціальної активної особистості»

Жовтень

Фурманець А.Є.

4

Семінар- практикум  «Компетентнісний підхід – підґрунтя Державного стандарту початкової загальної освіти»

Листопад

Нікітченко В.Ф.

5

Семінар «Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного педагога до впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику» 

Листопад

Фурманець А.Є.

6

Семінар –практикум «Емоційна нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 та 5 класів» 

Листопад

Фонотова В.В.

7

Педагогічна рада «Новий проект Закону «Про освіту», основні принципи реформування освіти»

Грудень

Рожко О.В. Фурманець А.Є.

8

Проблемний семінар «Збереження здоров’я школярів під час навчально - виховного процесу» 

Грудень

Лисечко Л.М.

9

Семінар –практикум « Соціальний захист учнів пільгових категорій та профілактики правопорушень»

Січень

Чубарова В.І.

Фурманець А.Є.

10

Психолого – педагогічний консиліум:
«Динаміка навчальних досягнень учнів 10 класу»

Лютий

Фонотова В.В.

Класні керівники

11

Методична рада ««Створення сучасного освітнього простору в мікрорайоні школи - відповідно до концепції навчального закладу"

Березень

Фурманець А.Є.

12

Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку учнів школи як основа успішного навчання»

Березень

Щербань Н.М.

Федоткіна О.В.

13

Семінар –практикум «Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів,
розумових, емоційних перевантажень учнів»

Березень

Фонотова В.В.

14

Конференція «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів початкової школи в процесі оволодіння ключовими компетентностями в процесі упровадження оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти»

Червень

Нікітченко В.Ф.

15

Підготовка і проведення тематичних педагогічних рад:

Ø "Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасній школі. Визначення пріоритетних напрямів діяльності школи на сучасному етапі"

Ø «Створення в колективі навчального закладу умов для науково-дослідницької роботи педагогів та учнів; обмін передовими педагогічними ідеями, розвиток творчої співпраці"

Ø «Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога"

Ø «Створення сучасного освітнього простору в мікрорайоні школи - відповідно до концепції навчального закладу"

Ø «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів початкової школи в процесі оволодіння ключовими компетентностями в процесі упровадження оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти"

Ø «Презентація педагогічного досвіду вчителями по науково – методичній проблемі навчального закладу"

 

Серпень

 

 

 

Листопад

 

Жовтень

 

Січень

 

 

Березень

 

 

Квітень

 

 

 

 

Травень

Рожко О.В.

Фурманець А. Є.

Науково – методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій

1

Підвищення фахової майстерності педагогів з низьким рівнем сформованості дидактичних вмінь :
 

ü інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів;

ü  залучення до роботи в МО, закріплення наставників;

ü  організація відкритих уроків фахівців для молодих спеціалістів;

ü  діагностика роботи і надання конкретної методичної допомоги;

ü  діагностика методичної майстерності молодих фахівців.

 

 

 

Вересень
 

Жовтень
 

Січень
 

Травень

 

Фурманець А.Є.

2

Здійснювати підвищення фахового рівня педагогічних працівників, здатних удосконалювати навчально-виховний процес (школа педагогічної майстерності).

Протягом року

Фурманець А.Є.

3

Забезпечити роботу предметних методичних об′єднань, творчих, динамічних, аналітичних, робочих груп.

Протягом року

Фурманець А.Є.

4

Провести заходи на реалізацію ІІІ етапу перспективного плану роботи школи:
1. Проведення уроків, виховних заходів із використанням інноваційних технологій.
2. Проведення уроків, спрямованих на розвиток комунікптивних компетентостей учнів.

Протягом року

Фурманець А.Є.

5

Провести інструктивно-методичні наради:

ü робота з педагогічними кадрами щодо вивчення рівня професійної майстерності та розвитку творчості в період атестації;

ü про підсумки проведення Місячників:
а) української писемності та мови;
б) морально-правового виховання;

ü  вплив методичної роботи на стан викладання
російської мови, зарубіжної літератури, української мови, математики, фізичної культури, початкової освіти;

ü   про роботу з обдарованими учнями.

 

Листопад
 

 

Грудень
 

 

Лютий
 

 

Березень

Фурманець А.Є.

6

Взяти участь в роботі використання елементів нових технологій:  Інформаційно-комунікаційні технології

 

Вересень
Січень
Березень

Фурманець А.Є.

7

Провести декаду педагогічної творчості вчителів:

ü шкільний конкурс «Учитель року - 2017»;

ü  презентація досвіду кращих вчителів школи;

ü захист проектів з різних предметів.

Жовтень
Травень

 

Фурманець А.Є.

8

Поповнити шкільний методичний кабінет:

ü науково-методичною літературою;

ü  зразками планів, уроків, позакласних заходів;

ü  кращими роботами з самоосвіти вчителів.

Протягом року

Фурманець А.Є.

9

Професійно-психологічна діагностика рівня розвитку та саморозвитку педагогів

Квітень

Керівники ШМО

10

Поповнювати інформаційну базу даних на вчителів, які
спроможні запроваджувати інноваційні технології.

Травень

Керівники ШМО

11

Рекомендувати вчителям сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації тощо для самостійного опрацювання.

Під час проведення
різних форм методичної роботи

Фурманець А.Є.

12

Надавати методичну допомогу вчителям в оволодінні практичними вміннями і навичками інноваційної діяльності

За потребою

Фурманець А.Є.

13

Висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації

Протягом року

Педагогічні працівники

14

Здійснювати інформаційне забезпечення вчителів з питань запровадження освітніх інновацій

Протягом року

Фурманець А.Є.

15

Створити умови для підвищення фахового рівня педагогічних працівників, які впроваджують інноваційні технології

На засіданнях ШМО

Керівники ШМО

16

Реалізація заходів щодо впровадження інноваційних технологій (відповідно до річного плану роботи)

Протягом року

Фурманець А.Є.

17

Заслуховувати звіти вчителів, які впроваджують інноваційні технології навчання на засіданнях методичної ради, педагогічної ради, нараді у присутності директора

Протягом року

Фурманець А.Є.

Вивчення, поширення, впровадження в практику роботи школи сучасних досягнень педагогічної освіти та
передового педагогічного досвіду

1

Пропагувати та поширювати педагогічний досвід вчителя: Федоткіної О.В., учитель математики та Щербань Н.М., учителя російської мови та зарубіжної літератури

Протягом роук

Фурманець А.Є.

2

Вивчити та узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів початкових класів школи.

Протягом року

Фурманець А.Є.

3

Школа молодого вчителя

Протягом року

Фурманець А.Є.

4

Школа педагогічної майстерності

Протягом року

Фурманець А.Є.

5

Взаємовідвідування уроків

Протягом року

Фурманець А.Є.

Вивчення якості навчально-виховної роботи

1

Вивчити стан викладання в школі навчальних предметів та виховної роботи:

Російська мова та зарубіжна література

Алгебра

Українська мова та література

Фізична культура

 

 

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

 

 

Рожко О.В.

Фурманець А.Є.

2

Вивчення стану роботи циклового методичного об’єднання вчителів початкових класів

Січень

Фурманець А.Є.

3

Напрям виховання: національно-патріотичне виховання

Квітень

Фурманець А.Є.

 

Провести моніторингові дослідження:

ü навчальних досягнень учнів за предметами;

ü участь учителів в інноваційній та експериментальній діяльності;

ü якість роботи у творчих групах;

ü  друковані праці;

ü вихованості учнів;

ü участь педагогів у методичній роботі;

ü  рівень професійної майстерності педагогів;

ü участь класних керівників у виховній та методичній роботі;

ü рівнем навчальних досягнень, отриманих у школі,
наданими освітніми послугами (анкетування учнів, батьків 5, 9, 10 класів);

ü кількість призових місць у предметних олімпіадах;

ü моніторинг із реалізації загальношкільної проблеми;

ü результати ДПА

 

 

Грудень-травень

 

 

 

 

Лютий-березень

Травень

 

 

 

 

РОЗДІЛ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

12.1.Заходи по збереженню здоров’я і життя дітей.

Заходи з техніки безпеки та охорони праці

 

 

Завдання і зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.      

Підготувати класні кімнати до нового навчального року згідно санітарно-гігієнічних вимог

до 15.08

завгосп

класоводи,

 

2.      

Підготувати наказ про режим роботи школи

Затвердити режим роботи та графіки роботи усіх структурних одиниць школи

до 01.09

Директор

 

3.      

Визначитись у самообслуговуванні учнями класних кімнат, їдальні. Скласти відповідні графіки

до 03.09

кл.керівники,

 

 

4.      

Провести з учнями школи цикл бесід про дотримання режиму /роботи/ дня та норм особистої гігієни

01-05.09

 

кл. керівники

 

5.      

Призначити наказом по школі осіб відповідальних за техніку безпеки в школі та в окремих структурних одиницях

до 01.09

Директор

 

6.      

Провести з учнями школи цикл бесід та інструктаж з техніки безпеки наступної тематики:

правил дорожнього руху

протипожежна безпека

попередження нещасних випадків

правила поведінки з вибухово-небезпечними предметами

правила поведінки на воді

правила поведінки на льоду

правила поведінки під час святкування новорічної ялинки

правила поведінки під час грози

попередження простудних та інфекційних захворювань

 

 

03.09; 15.01

04.09; 19.01

07.09; 20.01

08.09; 21.01

18.05

16.11

14.12

11.05

03.12

дирекція школи, класні керівники

 

7.      

На уроках трудового навчання, фізкультури, хімії, біології, фізики, інформатики проводити згідно нормативних вимог інструктажі по ТБ у відповідності вивчення тем і при цьому проводити відповідні записи

протягом н. р.

 

Вчителі -предметники

 

8.      

Провести вступний та поточний інструктажі з ТБ з всіма працівниками школи

01-05.09

15-20.01

Фурманець А.Є.

 

9.      

Створити в школі комісію з охорони праці і поповнити при цьому всю необхідну документацію

до 04.09

Фурманець А.Є.

 

10.            

Створити в школі кутки з ТБ та охорони праці

до 01.12

Рожко О.В.

Фурманець

 

11.            

Розробити робочі пам’ятки для всіх посадових осіб, для учнів по самоврядуванню та самообслуговуванню і ознайомити їх з ними

до 03.12

Фурманець А.Є.

 

12.            

Виготовити та поповнити наступну документацію:

Акти по замірах опору заземлення та опору ізоляції електропровідників

Акти-дозволи для занять в шкільних майстернях та спортзалі

Акти перевірки допуску до експлуатації обладнання в майстерні, спортивному залі, спортивній площадці

Акти-дозволи на проведення занять в кабінетах

Акти перевірки дерев’яних конструкцій будівель на протипожежну надійність

 

до 14.08.

 

завгосп

вчитель труд. навч.,

вчитель фізкультури

завідуючі кабінетами

 

13.            

Провести медогляд учнів школи

Згідно графіка

Сугак Л.П.

 

14.            

Провести профілактичний медогляд працівників школи

Згідно графіка

Сугак Л.П.

 

15.            

Систематично проводити огляд санітарного стану класів

протягом н.р.

Сугак Л.П.

 

16.            

Скоординувати роботу класних санпостів. Проводити систематичні покласні рейди по перевірці дотримання учнями школи норм особистої гігієни

протягом н.р.

Сугак Л.П.

 

17.            

Посилити профілактичну роботу медичної служби школи. З цією метою медичній службі школи розробити тижневий план проведення профілактичних оглядів

протягом н.р.

Сугак Л.П.

 

18.            

Налагодити в школі чітку систему питного режиму. Призначити для цього відповідальну особу

до 01.09.

Завгосп

медсестра школи

 

19.            

Підвести підсумки виконання угоди між дирекцією школи та профкомом школи по охороні праці за 2017 рік і укласти таку угоду на 2018 рік

грудень

Жебко С.В.

 

20.            

Поповнити шкільну їдальню обладнанням

до 01.01

Марченко О.О.

Рожко О.В.

 

21.            

Провести покласний цикл бесід:

,,Про шкідливість для організму людини вживання алкоголю, куріння, наркотиків”

,,СНІД – чума ХХ століття”

 

І семестр

 

ІІ семестр

класоводи, класні керівники

 

22.            

Провести з учнями 2-11 класів заняття по ,,Правилах користування газом” і прийняти в них по одержаних знаннях залік

І семестр

класоводи, класні керівники

 

23.            

Організувати чітку систему літнього оздоровлення учнів та працівників школи

травень-серпень

Дирекція школи

 

24.            

Провести роз´яснювальну роботу серед батьків учнів з метою максимального охоплення гарячим харчуванням їх дітей

до 01.09

медпрацівник

кл.керівники,

 

25.            

Контролювати правильність складання меню. Складати меню окремо для сиріт, малозабезпечених,

протягом навчального року

Бракеражна комісія

 

26.            

Здійснювати контроль за веденням бракеражного журналу.

щоденно

Бракеражна комісія

 

27.            

Результати поглибленого медогляду учнів школи доводити до відома батьків, вчителів школи на нарадах, батьківських зборах.

постійно

медпрацівник

 

 

12.2.Зміцнення матеріально-технічної бази.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.      

Провести благоустрій шкільного подвір’я:

Ремонт огорожі школи.

Фарбування огорожі школи

Очистка дерев у скверику та саду

до 14.08

Тесля С.Д..

 

2.      

Провести ремонти кабінетів

до 30.06

Тесля С.Д.

 

 

3.      

Заміна вікон

до 30.06

Дирекція школи

 

4.      

Замовити і встановити в шкільній їдальні стенди. Відновити інформаційний куточок.

до 01.09

Директор.

 

5.      

Сприяти поповненню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів школи

Постійно

Дирекція школи

 

6.      

Завершення естетичного оформлення коридорів

до 01.01

Всі вчителі

 

7.      

Встановлення стендів загального призначення

до 01.01

завгосп

 

8.      

Поповнення шкільної бібліотеки літературою (довідково-інформаційною)

до 01.01

Лисенко В.В.

 

9.      

Поповнення кабінетів наочністю

до 01.01

Зав кабінетами

 

10.            

Поповнення кабінетів ТНЗ, апаратурою

до 01.10

Дирекція школи,

зав. кабінетами

 

11.            

Обладнання меблями кабінетів

Протягом н.р.

Дирекція школи,

зав. кабінетами

 

12.            

Провести повірку лічильників

Протягом н.р.

Теслі С.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

№ п/п

Завдання і зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

1

2

3

4

 

 

 

1.

Сприяння вивченню та поширенню зарубіжного досвіду у сфері професійного вдосконалення вчителів:

- інформування педагогічної громадськості про зарубіжні освітні системи;

- сприяння участі педагогів в міжнародних наукових конференціях, турнірах, конкурсах, які проводяться за кордоном.

 

 

 

постійно

з 01.09

 

 

 

методична Рада,

дирекція школи

 

 

 

 

2.

Розробка програми інтеграції освіти міста у Європейський освітній простір:

- розширення участі навчального закладу, педагогічних працівників, учнів у реалізації міжнародних наукових і навчальних проектів;

- сприяння співпраці з Світовою спілкою професійних вчителів України (центр у Філадельфії, Києві);

- забезпечення вільного доступу працівників навчального закладу до зарубіжних джерел інформації.

 

 

 

постійно

з 01.09

 

 

 

Рада школи,

дирекція школи

 

3.

Удосконалення прямих зв’язків із закладами освіти, науковими установами зарубіжжя, міжнародними фондами шляхом участі у Програмами ЄС, Юнеско, фонду Відродження.

 

постійно

з 01.09

 

Рада школи,

дирекція школи

 

4.

- Взяти участь у програмі IREX в Україні:

- Програма Бюро у справах освіти та культури Держдепартаменту ОДА: “Сучасні проблеми”,

- Програма розширення доступу та навчання в Інтернеті (ІАТР)

 

постійно

з 01.09

 

Рада школи,

дирекція школи